Principles of visual promotion of volunteering in the texts of European Union institutions : analysis of associative symbolism

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Principles of visual promotion of volunteering in the texts of European Union institutions: analysis of associative symbolism
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 2 (35), p. 58-65
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asociatyvi simbolika; Asociatyvinis simbolizmas; Savanorystė; Savanorystė, vizualinė reklama, asociatyvus simbolizmas; Savanorystės skatinimas; Vizualinė promocija; Associative symbolism; Visual promotion; Volunteering; Volunteering, visual promotion, associative symbolism.
Keywords:
LT
Asociatyvi simbolika; Asociatyvinis simbolizmas; Savanorystė; Reklama / Advertising; Savanorystės skatinimas; Vizualinė promocija.
EN
Associative symbolism; Visual promotion; Volunteering; Volunteering, visual promotion, associative symbolism.
Summary / Abstract:

LT2009 m. Europos Komisija (EK) paskelbė sprendimą Dėl Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas. Jis turėjo paskatinti Europos Sąjungos (ES) valstybes imtis veiksmų, kuriais būtų remiama savanorystė ir įgyvendinamas minėtas EK sprendimas. Pažymėtina, kad Lietuvos valdžios veiksmai, siekiant vykdyti ES politiką savanorystės srityje, t. y. paskatinti daugiau žmonių imtis šios veiklos, yra neišvengiamai susiję su posovietinės Lietuvos tapatybės pokyčiais ir pozityvia rekonstrukcija. Teoriškai tai yra tyrimo objektas iš socialinės inžinerijos ir jos komunikacijos priemonių, tokių kaip socialinė propaganda ir socialinė reklama, perspektyvos. 2011 metų paskelbimas Europos savanoriškos veiklos metais ir politinių-teisinių sprendimų priėmimas bei jų įgyvendinimo sąlygų sukūrimas ES valstybėse narėse, įskaitant ir Lietuvą, prisideda prie Europos savanorio (Lietuvos savanorio) tapatybės kūrimo, su kuria siejamas pozityvus gyvenimo būdas, vertybės ir kiti procesai. Straipsnio tyrimo objektas – vizualiniai Europos Sąjungos institucijų, skirtų skatinti savanorystę, tekstai (kaip šio savanorystės diskurso dalis) ir asociatyvūs savanorystės simboliai (kaip visuomenės įtikinimo kodai). Straipsnio tikslas – nustatyti savanoriškos veiklos ir savanorio įvaizdžius, kurie yra formuojami kaip asociatyvūs simboliai vizualiniuose ES institucijų tekstuose, ir apibrėžti holistinį savanorystės įvaizdį reklaminės žinutės turinyje. Straipsnyje pateikiama dalis savanorystės skatinimo Lietuvoje holistinės diskurso analizės rezultatų.

ENOn 27 November, 2009, the European Commission publishes an adopted decision 2010/37/EC regarding European Voluntary Activities Promoting Active Citizenship (2011). The announcement of the European Year of Volunteering (2011) and creation of related political - legal decisions and conditions in EU member states, including Lithuania, commenting from the point of view of social engineering, refers to the objective of creating an identity of an European-volunteer (Lithuanian-volunteer) with the accompanying related positive lifestyle, values, sociality, cooperation, attitudes, and even individuation processes. A part of these processes is being analyzed in the paper. The aim of the paper is to identify the images of volunteering and a volunteer advocated in the visual texts of EU institutions as the associative symbols and to define the holistic image of volunteering in the aspect of a persuasion message content. The subject of the article is the visual texts of EU institutions intended for promotion of volunteering as a part of this discourse and the associative symbols of volunteering therein as the codes of public persuasion. After analysis done in the paper, it is possible to say that the voluntary activity and the volunteers as people of the visual texts created and advocated by EU institutions are subject to association with the missionary expressions of positive images by contrasting them with allegedly negative situations and environments before the appearance of volunteers. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37628
Updated:
2018-12-17 13:16:18
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: