Stock market and macroeconomic variables : evidences from Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Stock market and macroeconomic variables: evidences from Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 884-891
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos ekonomika; Akcijų rinka; Ganger priklausomybė; Makroekonominiai rodikliai; Lithuanian economy; Stock market; Granger causality; Macroeconomic variables; Vertybinių popierių rinka; Granger priežastingumas; Makroekonominiai pokyčiai.
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Ganger priklausomybė; Granger priežastingumas; Makroekonominiai pokyčiai; Makroekonominiai rodikliai.
EN
Granger causality; Lithuanian economy; Macroeconomic variables.
Summary / Abstract:

LTAkcijų rinka istoriškai buvo laikoma patikimu instrumentu, parodančiu ekonomikos procesus. Ryšys tarp akcijų rinkų ir makroekonomikos jėgų yra plačiai aptartas finansų ir makroekonomikos literatūroje. Daugumoje studijų teigiama, kad finansų ir makroekonomikos kintamieji įtakoja akcijų kainas. Tačiau dabartiniai mokslo darbai atskleidžia šio požiūrio kontroversiškumą. Investuotojams, nuostatų kūrėjams, akademiniams tyrinėtojams yra gyvybiškai svarbu aiškiai suprasti lemiamus akcijų rinkos veiksnius. Todėl ateityje šis klausimas turėtų būti nuodugniai tyrinėjamas. Šiame straipsnyje analizuojami santykiai tarp grupės makroekonomikos kintamųjų ir Lietuvos akcijų rinkos, t.y. OMX Vilniaus indekso. Straipsnio tikslas yra ištirti, ar akcijų kainos gali pasitarnauti kaip pagrindinis Lietuvos makroekonomikos kintamųjų indikatorius arba makroekonomikos kintamųjų grupė gali pasitarnauti kaip pagrindinis akcijų grąžos Lietuvoje indikatorius. Apskaičiuoti santykiui tarp OMXV indekso ir 40 makroekonomikos kintamųjų, atspindinčių Lietuvos ekonomikos būklę laikotarpiu nuo 1999 gruodžio iki 2008 kovo, buvo taikomi Granger priežastingumo testai. Tyrimas atskleidė, kad kai kurie makroekonominiai kintamieji (BVP defliatorius, grynasis eksportas, tiesioginės užsienio investicijos, kt.) prognozuoja Lietuvos akcijų rinkos grąžą, kai kurie (BVP, materialinės investicijos, kt.) atspindi OMXV indeksą, ir, galiausiai, kai kurie indeksai (pinigų pasiūla, mokėjimų balansas, kt.) ir akcijų rinkos grąža įtakoja vieni kitus. Taigi, straipsnyje patvirtinama, kad egzistuoja ryšys tarp akcijų rinkos grąžos ir daugumos makroekonominių kintamųjų Lietuvoje.

ENThe stock market has been historically viewed as a reliable instrument to indicate economic processes. However, contemporary papers reveal the controversy of the issue. A clear understanding of stock market determinants is vital for investors, regulators, and academic researchers. Therefore, future researches are required to further explore this issue. The present paper analyzes relationships between a group of macroeconomic variables and the Lithuanian stock market index, i.e. OMX Vilnius index. The objective of this paper is to investigate whether stock prices may serve as a leading indicator for macroeconomic variables in Lithuanian economy or a group of macroeconomic variables may serve as a leading indicator for stock returns in Lithuania. Granger causality tests have been employed to estimate the relationship between the OMXV index and 40 macroeconomic variables depicting the health of Lithuanian economy from December 1999 to March 2008. The research reveals that some macroeconomic variables (e.g., GDP deflator, net export, foreign direct investment, etc.) lead Lithuanian stock market returns, some macroeconomic variables (e.g., GDP, material investment, construction volume index, etc.) are led by the OMXV index and, finally, some macroeconomic indices (e.g., money supply, payment balance, etc.) and the stock market returns Granger-cause each other. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22323
Updated:
2018-12-17 12:31:30
Metrics:
Views: 20    Downloads: 10
Export: