Pervežamų geležinkeliais tranzitinių krovinių per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą pajamų struktūros vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pervežamų geležinkeliais tranzitinių krovinių per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą pajamų struktūros vertinimas
Alternative Title:
Assessment of the transit railway cargo flow going through Klaipeda seaport income structure
Keywords:
LT
Geležinkelio transportas; Jūrų transportas; Klaipėdos valstybinis jūrų uostas; Krovinių srautai; Pajamų struktūra; Pelningumas; Pervežimai geležinkeliais; Tranzitiniai kroviniai; Įtaka srautams.
EN
Freight flows; Impact on the flow; Income structure; Klaipėda State Seaport; Profitability; Rail transport; Revenue structure; Sea transport; Transit cargo.
Summary / Abstract:

LTLietuvos geografinė padėtis yra palanki tranzitui, šalies teritoriją kerta svarbūs Rytų-Vakarų bei Šiaurės-Pietų transporto koridoriai, o Klaipėdos valstybinis jūrų uostas (KVJU) atlieka geležinkelio ir jūros transporto sujungiamosios grandies funkciją, todėl neišvengiamai vaidina svarbų vaidmenį globalioje transporto logistikos sistemoje. Intensyvėjantys krovinių srautai Baltijos jūroje, potencialiai didina ir tranzitinių krovimų srautus Lietuvoje, kas lemia tranzitinių krovinių, pervežamų geležinkeliais, augimą. Tokia situacija sudaro palankias sąlygas krovimų pervežimo geležinkeliais paslaugų tiekėjams didinti pelningumo rodiklius, tačiau įkainiai turi būti subalansuoti rinkos atžvilgiu, nes tai vienas iš stiprų poveikį tranzitinių krovinių per šalies teritoriją srautams turinčių veiksnių. Tokioje situacijoje išryškėja pajamų struktūros ir taikomų įkainių modeliavimo poreikis, siekiant optimizuoti įmonės pelningumą bei išlaikyti tranzitinių krovinių srautų augimo tendenciją.Tyrimo rezultatai rodo, kad tranzitinių krovinių, pervežamų geležinkeliais ir perkraunamų KVJU, srautai Lietuvoje turi augimo tendenciją ne tik dėl palankių makroekonominių veiksnių, tačiau ir dėl galimybių lanksčiai formuoti kainodaros politiką. Tyrimo metu nustatyta, kad priklausomai nuo krovinio rūšies, svorio ir vežimo atstumo, baziniai tarifai ir jiems taikomi koeficientai sudaro faktines tranzitinių krovinių vežimo kainas. Pajamų struktūros tyrimas parodė, kad išlaikyti krovinių srautus ir kontroliuoti uždirbamas pajamas iš tam tikromis kryptimis vežamų krovinių padeda baziniams tarifams taikomi koeficientai, kuriais modeliuojama pajamų struktūra leidžia optimaliai įvertinti įkainių poveikį pelningumo pokyčiams. [Iš leidinio]

ENLithuanian geographical location is favourable for transit, the country's territory is intersected by important East-West and North-South transport corridors, and Klaipeda State Seaport (KSS) performs the interconnecting link function of rail and sea transport, inevitably playing an important role in the global logistics system. Intensifying freight flows in the Baltic Sea nave the potential to increase the flows of goods in transit in Lithuania, which leads to the growth of transit freight transported by rail. Such a situation creates favourable conditions for rail freight service providers helping them to increase profitability indicator, but rates must be balanced in terms of the market, since it is one of the factors having the strong impact on the flow of transit freight through the territory of the country. Such a situation highlights the need for the revenue structure and the pricing modelling in order to optimize the profitability of the company and maintain the trend of transit cargo growth. The results of research show that the transit of cargo transported by rail and reloaded at KSS in Lithuania have the growing trend not only because of the favourable macro-economic factors, but also of the possibility of applying a flexible pricing policy. The research found that, depending on the type of cargo, the weight and the shipping distance, base rates and factors applied on them make the actual transit freight prices. [...]. [From the publication]

ISBN:
9789955274278
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61214
Updated:
2020-04-01 20:38:54
Metrics:
Views: 5
Export: