Ketvirtokų statistinių gebėjimų subtesto diagnostinės kokybės charakteristikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ketvirtokų statistinių gebėjimų subtesto diagnostinės kokybės charakteristikos
Alternative Title:
The Diagnostic quality characteristics of the fourth-former's statistics ability subtest
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 61, p. 108-115
Summary / Abstract:

LTStatistikos elementų užduočių atlikimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pradinėse klasėse neturi gilesnių tradicijų. „Lietuvos bendrojo lavinimo bendrosiose programose" numatoma, kad mokiniai turi mokėti rinkti duomenis, juos sisteminti ir vaizduoti stulpelinėmis diagramomis bei histogramomis, rasti lentelėse reikiamus duomenis ir juos interpretuoti, Pradinukai turi būti supažindinti su objektų klasifikavimu, nevienodu įvykių tikėtinumo laipsniu, duomenų bazėmis. Šiuo tyrimu ir buvo bandoma nustatyti ketvirtos klasės mokinių statistikos elementų gebėjimus. Atlikta išsami užduočių interpretacija ir kokybinė analizė. Užduotys selekcionuotos pagal informatyvumą, sunkumą ir išsilavinimo standartų projektuose numatytus lygius. Gauta informacija bus remiamasi sudarant ketvirtokų matematikos gebėjimų testus. [Iš leidinio]

ENSolving statistics problems in the primary mainstream school of Lithuania does not have a long history. General Education Curricular states that pupils must know how to collect information, systemize and present it in the form of column graphs and histographs, and find necessary data in a table as well as to interpret, get acquainted with the classification of objects, a diverse degree of probability, information basis. In the research the authors tried to determine the statistics skills in the fourth form. A thorough qualitative analysis and interpretation of the tasks have been done. The tasks have been selected according to the informativeness, difficulty and the levels established by the educational standards. The obtained information will be used in compiling the ability tests for the fourth-formers.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8887
Updated:
2018-12-17 10:59:35
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: