The Structural changes of Lithuanian industry and tendencies of export development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Structural changes of Lithuanian industry and tendencies of export development
Alternative Title:
Lietuvos pramonės struktūriniai pokyčiai ir eksporto plėtros tendencijos
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr.2 (16), p. 77-85
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pramonė; Pramoninė struktūra; Eksporto konkurencingumas; Industry; Industry structure; Export competitiveness; Pramonės struktūra.
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import; Pramonė; Pramonės struktūra; Pramoninė struktūra.
EN
Export competitiveness; Industry structure; Industry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti Lietuvos pramonės šakų struktūros pokyčius, ištirti prekių grupių santykinio pranašumo rodiklius, įvertinti eksporto plėtros tendencijas. Pramonės šakų struktūros tyrimas rodo, kad Lietuvoje vyrauja žemo technologinio imlumo pramonės šakos, kuriose 2007 m. buvo sukurta 64 proc. visos pramonės produkcijos, vidutinių-žemųjų technologijų pramonės šakose - 19,5 proc., vidutinių-aukštųjų - 14 proc., aukštųjų technologijų pramonės sudaro tik 2,5 proc. visos pramonės produkcijos. Lietuvos eksporto struktūroje vyrauja maisto produktai, tekstilės gaminiai ir drabužiai, odos ir kailių dirbiniai, chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai, mediena ir jos dirbiniai. Gyvulių ir gyvūninės kilmės produktų grupėse stipri eksporto specializacija išryškėja gyvų gyvūnų, pieno ir pieno produktų grupėje, tačiau rodikliai nuosekliai mažėja, o tai rodo, kad sustiprėjo konkurencija tarp šių produktų. Paruoštų maisto produktų grupėje stiprias konkurencines galimybes tarptautinėje rinkoje rodo gaminių iš mėsos ir žuvies RCA rodikliai, šios prekių grupės rodikliai tiriamuoju laikotarpiu nežymiai auga. Chemijos pramonės šakų produkcijos konkurencingumo rodikliai neigiami, tačiau tarptautinėje rinkoje sėkmingai konkuruojama su tokiais gaminiais kaip trąšos, albituminės medžiagos, klijai ir fermentai. Medienos ir medienos dirbinių eksportas gerokai viršija importo apimtis, tačiau 1996-2007 m. eksporto pozicijos silpnėja. Tekstilės medžiagų ir dirbinių grupėje stiprias konkurencines galimybes tarptautinėje rinkoje turi megzti, nerti ir siūti drabužiai bei kiti gatavi tekstilės dirbiniai. Tiriamuoju laikotarpiu RCA rodiklis turi tendenciją nežymiai mažėti.

ENThe international competition makes decisive influence on the restructuring process of Lithuanian industry, this can be seen from the evident changes in structure of Lithuanian industry. Lithuanian industrial restructuring provides possibilities for companies entering the global market competition, however, the results depend on the ability to optimize industrial structure and increase its international competitiveness. Here the imperfections of market present in the industry of Lithuania became obvious, especially in the areas of management, progress of science and technologies, information technologies and communications. Strategies of attracting the foreign direct investments, creation of innovations, forming and strengthening of competitive ability, support for education and science, and implementation of scientific research results and technologies became the most important factors for the restructuring and development of industry. The article reveals the results of structural changes of Lithuanian industry, evaluates the indexes of export competitiveness and analyzes the possibilities of export development. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21195
Updated:
2018-12-17 12:28:04
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: