A Myopic vision : risks beyond the Maastricht inflation criteria

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Myopic vision: risks beyond the Maastricht inflation criteria
Alternative Title:
Miopinė vizija: rizika slypinti už Mastrichto infliacijos kriterijaus
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2008, vol. 7, no. 3 (15), p. 75-85
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Lietuvos siekiai ir pastangos artimiausiu metu įsijungti į eurozoną. Be to, didelį dėmesį autoriai skiria verslo konkurencingumo ir apskritai visos šalies ekonominio augimo pavojams, kurie slypi už griežtų Mastrichto infliacijos kriterijaus reikalavimų. Gretinant Europos Sąjungos dokumentuose deklaruojamus siekius, reikalavimus ir kriterijus aiškėja, kad ne visada yra naudinga kuo skubiau ir bet kokia kaina vykdyti Mastrichto infliacijos kriterijų tam, kad būtų leista vietoje šalies nacionalinės valiutos lito įsivesti eurą. Tyrimas rodo, kad yra nemažai argumentų, liudijančių tai, jog neverta skubėti įsivesti eurą tuo atveju, kai šalis orientuojasi į vidutinės ar ilgalaikės trukmės augimo strategiją. Tai rodo, Lenkijos ir Estijos patirtis. Tada reikia daugiau tolerancijos infliacijai ir kainų augimui laikotarpyje iki euro įvedimo. Kitu atveju, kai prioritetas yra įmanomai greitas euro įvedimas mažiau susitelkiant į tolimesnio augimo perspektyvas, Mastrichto kriterijaus vykdymas tam tikrą laiką tampa tikslu o ne valstybės strateginių siekių priemone. Antrasis kelias yra patrauklus tuo, kad duoda gretos sėkmės regimybę. Tačiau jis yra pavojingas vidutinės trukmės perspektyvoje, nes šalis patirs daugiau sunkumų, kai ateityje reikės išlaikyti kainų stabilumo ir pageidautino infliacijos lygio ir tuo pat metu užtikrinti aukštus ekonominio augimo ir gyvenimo kokybės gerėjimo rodiklius. [Iš leidinio]

ENThe aim of the paper is to present insights gained from the analysis of Lithuania's exertion and intentions to join the Eurozone. We specify the economic and business competitiveness situation of the accession seeking country facing the Maastricht inflation criterion. Using a juxtaposition methodology, we find out that not in all cases the country must satisfy inflation criterion and not rush to accession of the Eurozone. If the country puts enough weight on the future, there is a strong case that the accession into the Eurozone will occur and demonstrate more tolerance towards inflation in the pre-accession time. If the country puts less weight on the future, then the accession can be fast. However in this case the new member state country will face difficulties to harmonize price stability and low inflation with economic growth, raising of the standard of living, and quality of life. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9922
Updated:
2020-11-30 22:48:40
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: