Darbo užmokestį lemiantys veiksniai: Lietuvos žemės ūkio sektoriaus atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo užmokestį lemiantys veiksniai: Lietuvos žemės ūkio sektoriaus atvejis
Alternative Title:
Determinants of wage: the case of Lithuanian agricultural sector
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2015, T. 37, Nr. 2, p. 297-309
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo užmokestis; Darbo užmokestis, ekonominiai veiksniai, teisiniai-politiniai veiksniai, žemės ūkio sektorius; Ekonominiai veiksniai; Makroekonominiai veiksniai; Teisiniai ir politiniai veiksniai; Žemės ūkio sektorius; Agricultural sector; Economic determinants; Marcoeconomic determinants; Political and legal determinants; Wage; Wage, economic determinants, political – legal determinants, agricultural sector.
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Ekonominiai veiksniai; Makroekonominiai veiksniai; Teisiniai ir politiniai veiksniai; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama problema grindžiama tyrimų šioje srityje stoka: mokslinėje literatūroje skiriama nemažai dėmesio darbo užmokesčio problematikai, tačiau dažniausiai tyrimai apsiriboja arba teoriniu veiksnių, lemiančių darbo užmokesčio lygį, modelio sudarymu, arba atskirų veiksnių poveikio nagrinėjamu įmonės ar konkrečios pareigybės lygmenyje. Tuo tarpu sektoriaus, o ypač Žemės ūkio sektoriaus, lygmenyje tyrimų nėra daug arba jie yra fragmentiški. Tai suponuoja tiriamos problemos aktualumą ir tikslą – identifikavus darbo užmokestį lemiančius veiksnius, nustatyti jų poveikį žemės ūkio sektoriaus darbo užmokesčiui. Tyrimo metodika: darbo užmokestį lemiantys veiksniai išskirti struktūrizuojant bei apibendrinant mokslinę literatūrą, veiksnių poveikis nustatytas skaičiuojant koreliacijos koeficientą, palyginimo santykinį dydį ir kitus statistinius rodiklius. Nustatyta: analizuojant darbo užmokestį sektoriaus lygmenyje, tikslinga tradiciškai skiriamus veiksnius papildyti šakos ekonominiais rodikliais; žemės ūkio sektoriaus darbo užmokestį veikia visi išskirti veiksniai, tačiau jų poveikis yra skirtingas. [Iš leidinio]

ENIn the scientific literature the problematic of the salary and wage gets a lot of attention, however mostly of research is limited either by modeling of the theoretical determinants that determine the level of wages or by analyzing the effect of separate individual determinants on the level of company or a specific occupation. Meanwhile, on the sector, as well as on the agricultural sector, level there is not much of research or they are fragmented. The scientific problem of the article: what external determinants have a significant impact on the level of wages in the agricultural sector? That implies the study objective – how the determinants affect wages of agricultural sector. The methods of the research: a systematic analysis of the scientific literature, the study and analysis of legislation, the analysis of quantitative statistical data and correlation analysis. Main results: common determinants affecting wage level are being supplemented with determinants of kind of economic activities; wages in the agricultural sector depend on all the examined determinants, however effects are different. It has been disclosed that the agricultural sector’s wages in Lithuania are more than average affected by a minimum monthly wage, capital investment and direct foreign investment; less by basic monthly salary, the number of unemployed persons and gross value added. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2015.27
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59112
Updated:
2021-02-06 16:39:27
Metrics:
Views: 45    Downloads: 21
Export: