Reshaping the focus and structure of vocational teacher education and training strategy in Lithuania - a systematic approach

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reshaping the focus and structure of vocational teacher education and training strategy in Lithuania - a systematic approach
In the Journal:
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTLietuva susiduria su profesinio švietimo ir mokymo ir profesijos pedagogų naujais iššūkiais ir reikalavimais. Lietuvos profesijos mokytojų profesinės kvalifikacijos tyrimai rodo didelę pedagoginės kvalifikacijos paklausą. Šiame straipsnyje aptariama keletą klausimų: Lietuvos profesijos mokytojų ir dėstytojų dabartinė didaktinė ir profesinė kvalifikacija; profesinio mokymo profesijos standartas ir jo struktūra, pagrįsta kompetencijų pagrindu, atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą modelį (karjeros kelias); profesijos mokytojų rengimo nauji iššūkiai mokymosi visą gyvenimą kontekste, profesijos mokytojų kompetencijos ir jų svarba; sąveika tarp mokytojų rengimo įstaigų ir profesinių mokyklų profesijos mokytojų pirminio ir tęstinio profesinio tobulėjimo ir jos kokybė; naujos Lietuvos profesijos mokytojų švietimo strategijos pagrindiniai metodai, principai ir kriterijai, pagrindinį dėmesį skiriant profesijos mokytojų profesinio standartui ir modulinio mokymo metodui, remiantis mokytojų rengimo standartu. Straipsnyje nenagrinėjama ankstesnio mokymosi vertinimo metodika, išankstinio mokymo / mokymosi praktika ir pripažinimo profesijos mokytojų rengimo programų akreditacija. Atskleista, kad profesinio rengimo pedagogų rengime Lietuvoje laikomasi decentralizacijos, atvirumo, sisteminimo, suderinamumo, bendradarbiavimo ir specifinių principų. Profesijos mokytojų rengimo ir mokymo pagrindiniai parametrai yra profesijos mokytojo profesijos standartas, profesijos mokytojų rengimo ir mokymo nuoseklusis modelis ir didaktikos srities studijų programa, besiremianti profesiniu standartu.Reikšminiai žodžiai: Mokymasis visą gyvenimą; Mokymo strategija; Mokytojų ugdymo strategija; Profesijos mokytojo ugdymo struktūra; Profesinis mokytojų rengimas; Life long learning; Structure of vocational teacher education; Teacher training strategy; Training strategy; Vocational teacher education.

ENIn this article the contemporary state of pedagogical qualification of Lithuanian vocational teachers is discussed. The new role of VET teacher and VET school in vocational teacher training, following the lifelong learning paradigm, are discussed. Main approaches, principles and parameters of the new vocational teacher training strategy in Lithuania are revealed and grounded. The structure of VET teacher’s professional standard and general scheme for vocational teacher education and training in Lithuania are presented and discussed. [text from author]

ISSN:
1977-0219
Related Publications:
Lietuvos profesijos pedagogų formalios pedagoginės kvalifikacijos ir realių pedagoginių kompetencijų tyrimas / Aušra Palinauskaitė, Kęstutis Pukelis. Pedagogika. 2001, 51, p. 51-58.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34105
Updated:
2016-09-29 14:36:00
Metrics:
Views: 14
Export: