Apleista žemė Lietuvoje : problemos, galimi sprendimo būdai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apleista žemė Lietuvoje: problemos, galimi sprendimo būdai
Alternative Title:
Land abandonement: problems, possible solutions
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 5 (24), p. 116-127
Keywords:
LT
Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTŠiandien Lietuvoje pastebime daug nenaudojamos, apleistos žemės, kurioje pradėjusios augti piktžolės, krūmai, medžiai. Ši žemė nenaudojama žemės ar miškų prekinei produkcijai gaminti, skursta kraštovaizdis, kenčia Lietuvos įvaizdis. 2008–2012 metų LR Vyriausybės programoje numatyta spręsti apleistos žemės klausimą parengiant apleistos žemės naudojimo programą. Šis straipsnis yra dalis darbo, kuris atliekamas minėtai programai parengti. Darbo tikslas – pateikti pasiūlymus apleistai žemei sparčiau gražinti į ūkinę veiklą, jos administravimo ir tvarkymo priemones. Darbe buvo naudoti mokslinės literatūros, teisės aktų ir kitų dokumentų, statistinių duomenų analizės, Lietuvos savivaldybių tipologizavimo metodai. Straipsnyje pateikiama dalis 2010 metais Lietuvos agrarinės ekonomikos institute vykdyto tyrimo rezultatų, susijusių su apleistos žemės sąvokos problematikos analize, apleistos žemės plotų dinamika atskiruose Lietuvos regionuose, teisinės ir institucinės aplinkos būkle administruojant apleistą žemę, o taip pat pasiūlymus, kaip paspartinti jos grąžinimo į ūkinę veiklą procesus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Agrarinė reforma; Apleista žemė; Institucinė aplinka; Pasiūlymai; Plotų dinamika; Sąvoka; Teisinė; Teisinė aplinka; Žemės ūkio naudmenys; Abandoned land; Agrarian reform; Agricultural land; Definition; Dynamics of area occupied; Institutional environment; Legal and institutional environment; Legal environment; Lithuania; Proposals.

ENLithuania today is seeing a lot of unused, abandoned land, which started to grow weeds, shrubs, trees. This land is not used for agricultural or forest production, the landscape is poor, the image of the country is suffering. The Government Program for 2008-2012 recognized the importance of abandoned land issue by deciding to develop abandoned land program. This article is part of the work carried out to prepare the said program. The aim of the article is to submit proposals for abandoned land faster return to economic activity, to propose the administrative and managerial tools. This article presents part of study carried out by the Lithuanian Institute of Agrarian Economics in 2010 related to the definition of abandoned land problem analysis, the dynamics of abandoned land in different regions of Lithuania, the legal and institutional environment in the administration of the abandoned land, as well as proposals to accelerate the return to economic activity processes. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30997
Updated:
2018-12-17 12:53:24
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: