Kūno kultūros mokytojų nuostatos dėl pedagoginės komunikacijos kaip mokinių požiūrio į kūno kultūros ugdymąsi determinantės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno kultūros mokytojų nuostatos dėl pedagoginės komunikacijos kaip mokinių požiūrio į kūno kultūros ugdymąsi determinantės: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
140 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Attitude's of physical education teachers on pedagogical communication as determinants of pupils' approach to physical self-education Kaunas, 2007 45 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe sprendžiama mokslinė problema: kokios nuostatų dėl kalbinės komunikacinės kompetencijos charakteristikos dominuoja tarp kūno kultūros mokytojų atsižvelgiant į jų nuostatas ir dėl kalbinės komunikacinės kompetencijos, ir dėl komunikacijos socialinėse situacijose? Tyrimo objektas – nuostatos dėl kalbinės komunikacinės kompetencijos ir dėl komunikacijos socialinėse situacijose. Mokslinis tiriamojo objekto sprendimas, atitinkantis tyrimo dalyką, orientuotas į kūno kultūros mokytojų verbalinės komunikacinės kompetencijos gimtąja (lietuvių) kalba atskleidimą bei į jų nuostatos dėl komunikacijos socialinėse situacijose įvertinimą. Tyrimo tikslas – atskleisti kūno kultūros mokytojų nuostatas dėl pedagoginės komunikacijos kaip mokinių požiūrio į kūno kultūros ugdymąsi determinantes. Šio tyrimo mokslinį naujumą pagrindžia teoriniu aspektu nagrinėjamos kūno kultūros mokytojo kompetencijos atskleidžiant kalbinės komunikacinės kompetencijos gimtąja kalba vaidmenį, aprašyti kūno kultūros mokytojų nuostatos dėl komunikacinės kompetencijos ypatumai, išryškinami kūno kultūros mokytojų nuostatos dėl kalbinės komunikacinės kompetencijos gimtąja kalba komponentų ir nuostatos dėl komunikacijos socialinėse situacijose ryšiai su socialiniais demografiniais veiksniais bei apibūdinamas kūno kultūros mokytojų kalbėjimas per ugdomąsias sąveikas kūno kultūros pamokose. Tyrimo rezultatai atskleidžia jog būtina parengti būsimųjų kūno kultūros mokytojų pedagoginę komunikaciją ugdančią programą, taip pat patvirtina Kardelienės parengto apklausos raštu metodo tinkamumą kūno kultūros mokytojų kalbinei komunikacinei kompetencijai tirti ir rodo, kad šį metodą galima taikyti kitų dalykų mokytojų kalbinei komunikacinei kompetencijai tirti. [Iš leidinio]

ENThe dissertation focuses on the issue of which linguistic communication competence attitude characteristics dominate among physical education teachers, having regard to their attitudes regarding linguistic communication competence and communication in social situations. The issue was dealt with by evaluating the oral communication competence of physical education teachers in their native (Lithuanian) language, and their attitude to communication in social situations. The aim was to discover whether their attitude to pedagogical communication is a determining factor in the students’ approach to physical education. The innovation of this approach lies in a theoretical analysis of the role of the teachers’ linguistic communication competence as revealed by their native language communication competence. The peculiarities of their language attitudes are described; the components of their attitude to communication in their native language are clarified, as is the link between their attitudes to communication in social situations and social demographic factors. Their use of training concepts when speaking in physical education classes is defined. The study results show that it is essential to arrange a programme of communication training for future physical education teachers, and they confirm the suitability of the written survey method devised by Kardelienė for analysing physical education teachers’ linguistic communication competence. This method can also be applied for analysing the linguistic communication competence of teachers of other subjects. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10229
Updated:
2022-02-07 20:09:34
Metrics:
Views: 15
Export: