Profesorius Leonas Jovaiša – ugdymo mokslo sistemos kūrėjas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesorius Leonas Jovaiša – ugdymo mokslo sistemos kūrėjas
Alternative Title:
Professor Leonas Jovaiša as the foundation builder of the system of educational science
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 15, p. 44-51
Keywords:
LT
Ugdymo sistema; Sistemologija; Ugdymo struktūra; Disciplininiai ryšiai; Integraciniai ryšiai.
EN
System of education; Educational structure; Interdisciplinary relations; Integration links.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje iškeliamas visuminės ugdymo sampratos aktualumas šiuo laikmečiu. Kartu įrodoma, kad, norint susidaryti visuminę (holistinę, visybinę) ugdymo sampratą, būtina taikyti sisteminį principą, nagrinėjantį ugdymą kaip vientisą sistemą. Remiantis šiuo principu įmanoma ne tik geriau pažinti tam tikras ugdymo sistemas, bet ir kurti naujas sistemas, taip pat veiksmingiau valdyti. Šiuo požiūriu mėginama apibūdinti profesoriaus L. Jovaišos indėlį kuriant ir puoselėjant Lietuvos ugdymo mokslo sistemingumą. Straipsnyje sisteminiu požiūriu aptariami profesoriaus apibrėžti bendrieji ugdymo mokslo pagrindai: filosofiniai, psichologiniai, sociokultūriniai. Taip pat atskleidžiama asmenybės auklėjimo mokslo, kaip reikšmingos ugdymo srities, sistema. [Iš leidinio]

ENArticle addresses the topicality of the holistic system of education in the contemporary world. Also, it is maintained and evidence is provided to support the attitude that the application of the systemic principle is essential for the shaping of the holistic approach to education. The systemic principle enables one to discover and explore separate systems of education, furthermore, it enhances the processed of creating new educational systems as well as controlling their management processed. Within the framework of this context, the invaluable contribution of Professor L. Jovaiša is revealed on the way to establishing and cherishing the systemic approach to the Lithuanian educational science. The article discusses, in a systemic way, the general foundation issues of the educational science as defined by Professor L. Jovaiša: philosophical, psychological and, socio-cultural. The system of moral education of personality is also addressed in the article – as a significant domain of educational science. The issues of specific systems of methods alongside the major principles, aims and objectives of education are also focused on in the article. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30545
Updated:
2018-12-17 11:42:18
Metrics:
Views: 76    Downloads: 4
Export: