Interdisciplinary study of literary criticism and the christian perception of the world

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Interdisciplinary study of literary criticism and the christian perception of the world
In the Journal:
LCC liberal arts studies. 2008, 1, p. 215-224
Keywords:
LT
Estetika / Aesthetics; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis tiria literatūros kritikos tarpdiscipliniškumą ir krikščionišką pasaulėjautą. Šios tarpdisciplininės analizės iššūkiai ir metodologiniai principai koncentruojasi ties balanso tarp estetinės ir teologinės teksto vertės nustatymu. Literatūrinis tekstas gali būti suprastas kaip bendrųjų patirčių, kurios reprezentuoja vertybinę situaciją visuomenėje, išraiška. Krikščioniškų įvaizdžių įvardijimas literatūriniame tekste yra esminis šio tyrimo rūpestis, nes parodo ne tiktai patį įvaizdį, bet ir būdą, kuriuo tas įvaizdis yra pristatomas literatūroje. Straipsnis koncentruojasi ties puolusio angelo įvaizdžio svarbos šiuolaikinėje kultūroje tyrimu, ir pristato angelo įvaizdį šiandieninių Lietuvos poetų – Sigito Parulskio, Aido Marčėno ir Gintaro Grajausko – poezijoje. Toks tarpdisciplinis tyrimas tampa labai įdomus tyrinėjant šiuolaikinę literatūrą, ypatingai poeziją. Krikščioniškosios pasaulėjautos šiuolaikinėje lietuvių literatūroje tyrimas gali parodyti procesus, kurie vyksta kultūrinio identiteto srityje ir gali būti atpažinti kaip procesų šiandieninės Lietuvos visuomenėje charakteristikos. Tokioje perspektyvoje klausimas, ar krikščionybės įvaizdžiai tekstuose reprezentuoja krikščionišką pasaulėjautą, tampa kitu klausimu: kaip šie įvaizdžiai reprezentuoja dabarties subjekto santykį su krikščioniška pasaulėjauta; kokie mūsų identiteto procesai yra parodomi tokiu krikščioniškų įvaizdžių naudojimu ir pristatymu. Sarkazmas, ironija, palaidumas, negatyvi konotacija ir paradoksalus krikščioniškų įvaizdžių panaudojimas gali atspindėti dabarties subjekto situaciją.Reikšminiai žodžiai: Angelo motyvas; Estetinės vertybės; Komparatyvistika; Krikščioniškas požiūris; Literatūra; Literatūros kritika; Negatyvizmas; Religinė simbolika; Tarpdiscipliniškumas; Šiuolaikinė poezija; Aesthetical values; Christian perception; Comparatistics, religion symbolism; Contemporary poetry; Interdisciplinarity; Literary criticism; Lithuanian literature; Motive of angel; Negatyvismus.

ENThis article studies the interdisciplinary approach of literary criticism and the Christian perception of the world. Challenges and methodological principals of such an interdisciplinary study center on the balance between the aesthetical and the theological value of the text. A literary text in this context can be understood as an expression of common experience that is representing the situation as an expression of the values of the society. The definition of Christian images in a literary text becomes essential in this study because it represents not only images themselves, but the way in which those images are presented in literature. This article concentrates on the importance of the image of the fallen angel in the contemporary culture and presents the image of the angel in the poetry of contemporary Lithuanian poets Sigitas Parulskis, Aidas Marčėnas and Gintaras Grajauskas. [From the publication]

ISSN:
2029-4522
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30510
Updated:
2014-01-05 13:17:28
Metrics:
Views: 16
Export: