Jurgio Baltrušaičio kūrybos vertybių vertikalė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurgio Baltrušaičio kūrybos vertybių vertikalė
In the Journal:
Lituanistica. 2004, Nr. 2, p. 50-60
Keywords:
LT
Jurgis Baltrušaitis; poetinė filosofija; vertybės; menininkas.
EN
Jurgis Baltrušaitis; poetic philosophy; values; artist.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teigiama, kad Jurgis Baltrušaitis gyvenimo tiesą stengiasi atskleisti skelbdamas tikėjimą dvasine būtimi. Religingumas analizuojamas kaip ontologinis žmogaus būties tapsmas, o poetas apibūdinamas kaip valingo laisvės formavimo kūrėjas. Baltrušaičio kūryboje autentiškumo, dvasios tvirtumo, darbštumo, kūrybiškumo, pasiaukojimo, vilties vertybės susiejamos į religingumo ir šventumo vertikalę. Vertybės yra iš poeto estetinio patyrimo kylantys ontologiniai būties principai. Jie lemia estetinio patyrimo virtimą gyvenimo tiesa.

ENThe article states that Jurgis Baltrušaitis attempts to reveal the truth of life by proclaiming the faith in spiritual being. Religiousness is analyzed as an ontological development of the existence of the person and the poet is characterized as a creator of the strong-willed formation of freedom. The values of authenticity, strength of spirit, diligence, creativity, dedication and hope are joined into the vertical of religiousness and holiness. The values are the ontological principles of being, arising from the aesthetical experience of the poet. They determine the turning of the aesthetic experience into the truth of life.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13220
Updated:
2020-03-05 13:33:57
Metrics:
Views: 64    Downloads: 2
Export: