Miesto viešųjų erdvių (aikščių) planavimo ypatumai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo: Klaipėdos „Atgimimo“ aikštės pavyzdžiu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto viešųjų erdvių (aikščių) planavimo ypatumai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo: Klaipėdos „Atgimimo“ aikštės pavyzdžiu
In the Journal:
Miestų želdynų formavimas [Formation of urban green areas]. 2014, Nr. 1 (11), p. 90-98
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aikštės; Erdvių planavimas; Erdvių planavimo ypatumai; Klaipėda; Klaipėdos miestas; Viešosios erdvės; Klaipeda city; Klaipėda; Public spaces; Space planning; Space planning features; Squares.
Keywords:
LT
Aikštės; Erdvių planavimas; Erdvių planavimo ypatumai; Klaipėda; Viešosios erdvės / Public spaces.
EN
Space planning features; Space planning; Squares.
Summary / Abstract:

LTViešosios erdvės LR teisės aktuose apibūdinamos kaip „žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus“. Tai bendro naudojimo teritorijos, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti, jas formuoja gatvės, keliai, takai, inžinerinių komunikacijų koridoriai, rekreacinės teritorijos, sporto aikštynai ar kitos erdvės. Taigi viešoji erdvė gali būti uždara bei atvira, tačiau šiame straipsnyje apsiribojama vieno tipo viešųjų erdvių – miesto aikščių analize. Miesto viešoji erdvė pagal joje vystomą tipą gali būti skirstomos į tris grupes, trečioje grupėje apibūdinama erdvė tenkinanti gyventojų socialinius poreikius (bendravimo, susibūrimo, aktyvaus poilsio) (Gehl, 2006). Straipsnyje analizuojamos erdvės turinčios įvardintus socialinės erdvės bruožus, pateikiama išsamesnė Klaipėdos miesto „Atgimimo“ aikštės analizė bei formavimo principai. [Iš leidinio]

ENPublic spaces by Lithuanian legislation are described as the land plots where are planned to equip squares, parks and other green areas. It is at the common use areas intended to meet the needs of society, they are formed of streets and roads, paths, engineering communications corridors, recreational areas, sports fields and other spaces. So, a public space can be closed and open, but in this article it is restricted to a single type of public spaces-city squares analysis. The city public space can be subdivided into three groups (in accordance to developed type). In the third group there is described a space which satisfies the social needs of the population (social, gathering, active rest) (Gehl J., 2006). In the article there are analyzed spaces which have listed the social space features, also here are presented detailed Klaipeda city, Square "Atgimimas" analysis and principles of the formation. [From the publication]

ISSN:
1822-9778; 2029-4549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88167
Updated:
2021-03-21 13:22:24
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: