Miesto aikštė: formos ir turinio semantinis tyrimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto aikštė: formos ir turinio semantinis tyrimas: disertacija
Alternative Title:
Town Square: A Semantic Study of Form and Content
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
2 t
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: City square: semantic analysis of form and content Vilnius, 2004 32, [1] p., įsk. virš
Summary / Abstract:

LTMoksliniame darbe keliama aikštės formos ir turinio pavidalų, reikšmių ir sociokultūrinio konteksto sąryšingumo problema, teikianti pagrindą daugiaaspekčiam semantiniam tyrimui. Disertacija siekiama atskleisti Vakarų ir Lietuvos miesto aikščių reikšmių raidos nuo seniausių iki šių laikų ypatumus, išryškinti jų ryšį su formos ir turinio komponentais bei sociokultūriniu kontekstu. Problema tiriama tarpdiscipliniškai, panaudojant architektūros istorijos ir teorijos, dailėtyros, kultūros istorijos, religijotyros, sociologijos žinias, taikant fenomenologinį, struktūrinės analizės, semantinių reikšmių analizės ir kitus metodus. Darbe tiriami aikščių erdvinės tūrinės sandaros semantiniai formantai, jų tarpusavio struktūrinis santykis, sąsajų su urbanistine miesto aplinka principai. Taip pat nagrinėjamas monumentų, želdinių, vandens įrenginių, dangos pavidalų, suolų, šviestuvų, vėliavų stovų, riboženklių poveikis aikščių semantinio turinio formavimui. Disertacijoje atlikta aikščių turinio semantinė analizė vykdyta išskiriant ir tiriant penkių esminių funkcijų – reprezentacinės, religinės, komercijos, rekreacijos, alternatyvaus meno intervencijų – genezės sąlygas ir priežastis, sklaidos tendencijas, paskirčių pasikeitimus ir tarpusavio sąsajas, sociokultūrinio konteksto poveikį jų būčiai.

ENThe thesis raises the problem of the relationship of the square’s form and content, meanings and socio-cultural context, which serves as the basis for a multi-aspect semantic study. The thesis seeks to reveal the peculiarities of the development of meanings of Western and Lithuanian town squares from the ancient to the present times, and to highlight their relation with elements of form and content and with the socio-cultural context. The problem is analysed from the cross disciplinary approach, by using the knowledge of the history and theory of architecture, art criticism, the history of culture, studies of religion and sociology, and by applying the methods of phenomenology, structural analysis, semantic meaning analysis, etc. The thesis explores the semantic formats of the spatial and volumetric structure of squares, their structural interrelation and the principles of their links with the urban environment. The study also analyses the influence of monuments, plantations, water installations, pavements, benches, lights, flagpoles and landmarks on the formation of the semantic content of squares. The semantic analysis of the squares’ content is based on the identification and exploration of five main functions: representational, religious, commercial, recreational and alternative art intervention. The study analyses the genesis and causes, trends of the spread, change of the purpose and interrelations of these functions, as well as the impact of the socio-cultural context on their existence.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10918
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 40
Export: