Studentų požiūris į dailės ir technologijų dalykų dėstymo kaitą (atvejo analizė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų požiūris į dailės ir technologijų dalykų dėstymo kaitą (atvejo analizė)
Alternative Title:
Students' atitude towards changes in teaching fine art and technology studies subjects (case analysis)
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 5, p. 102-107
Keywords:
LT
Dailė / Art; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas būsimų mokytojų požiūris į dailės ir technologijų dalykus siekiant tobulinti studentų mokymo(si) procesą šią veiklą įvertinus turinio, saviraiškos ir praktinio pritaikomumo aspektais. Remiamasi prielaida, kad norą mokytis optimizuoja teigiamas požiūris į studijuojamą dalyką ir tai gali būti pagrindu edukacinėms dalyko rekonstrukcijoms, kurių pagrindinė esmė – ugdyti būsimų pedagogų požiūrį į gaunamą patirtį kaip pagrindą mokymuisi visą gyvenimą. Tyrimas parodė, kad siekiant edukacinių dailės ir technologijų dalykų rekonstrukcijų iškyla būtinybė spręsti ne tik materialinės bazės stiprinimo, bet svarbiausia – studentų saviraiškos bei savirealizacijos poreikio tenkinimo ir dalyko pažinimo vienovės problemas įvertinant kontekstų svarbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Studentų požiūris; Dailė ir technologija; Dalykų edukacinės rekonstrukcijos; Student's attitudes toward chnges in teaching fine art and technology.

ENInterest in fine art and technologies study subjects was analysed from he aspects of content, possibilities of expression, and practical application. The selected view point was due to the reason that the mentioned aspects are important in meeting the needs of self-expression and self-realization. The questionnaire consisted of three parts according to the aspects mentioned. The level of the features was measured by calculating arithmetical averages of answer ratings and drawing a common arithmetical average. The research showed that classes of fine art and technologies are important for students as a means of meeting the needs for artistic self-expression and improvement of professional competence. They are attractive because of a possibility to apply such experience in practice and are little attractive because of their content.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5080
Updated:
2018-12-20 23:09:35
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: