Šiaulių miesto centrinė dalis ar urbanistikos paveldo saugotinos teritorijos?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių miesto centrinė dalis ar urbanistikos paveldo saugotinos teritorijos?
Alternative Title:
Central part of Šiauliai or territory with an urban heritage status?
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2010, t. 34, Nr. 4, p. 181-194
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LT1969 m. sausio 27 d. LSSR kultūros ministro ir LSSR Ministrų tarybos valstybinio statybos reikalų komiteto pirmininko įsakymu Nr. 37/16 paskelbtas Lietuvos urbanistinių paminklų sąrašas. Taigi 62 miestai ir miesteliai buvo paskelbti vietos reikšmės urbanistikos paminklais, bet paminklų sąraše nėra Šiaulių miesto. Nėra ir 1980 m. patikslintame Lietuvos urbanistinių paminklų sąraše. Iš atliktos esamos padėties analizės, įvertinus urbanistinės plėtros poreikį ir potencialą, paaiškėjo, kad Šiaulių mieste yra labai aiški istoriškai susiklosčiusi urbanistinė struktūra, kuri, tinkamai respektuota, gali būti traktuojama kaip urbanistinio paveldo teritorija. Taip pat atlikta mokslinių darbų, galimybių studijų, teritorijų planavimo dokumentų, konkursinių projektų ir pan. analizė ne tik tą patvirtino, bet ir parodė būdus, kaip tą padaryti. Šiaulių miesto centrinės dalies urbanistinės plėtros potencialas didelis, bet labai svarbus plėtros ir apsaugos balansas. Straipsnio pobūdis – taikomasis, nes sukurtas rekomendacijų blokas, kuris leidžia parengti rekomendacinių užstatymo principų ir rodiklių kompleksą, kuriuo remiantis galima būtų rengti Šiaulių miesto centrinės dalies detaliojo plano reglamentus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrasis planas; Centrai; Centrinė dalis; Detalusis planas; Istorinis branduolys; Koncepcijos; Miestai; Paveldas; Paveldas, architektūros; Planai, detalieji; Plėtra; Raida, istorinė; Rekomendacijos, metodinės; Senamiestis; Senamiesčiai; Struktūra; Teritorijos; Teritorijos, saugomos; Urbanistika; Urbanistikos paveldas; Vystymasis; Zonos, apsauginės; Šiauliai; Area, preservative; Centre; Cities; Conception; Detailed plan; Development; Evolution, historical; Heritage; Heritage, architectural; Historic urban heritage; Lithuania; Old Town; Plans, detailed; Progress; Recomendation, methodical; Structure; Teritory; Teritory, protected; Townscape; Urban development; Šiauliai.

ENOn 27 January 1969 the list of urban heritage in Lithuania was officially declared, and therefore 62 cities and towns, with the exception of Šiauliai, were given the status of local Lithuanian urban values. In 1980 the revised list of Lithuanian urban heritage again disregarded Šiauliai. But the analysis of the current situation, estimating demands of urban development, has demonstrated the existence of a very clear historic urban structure in Šiauliai, which can be regarded as a valuable urban heritage territory. A lot of scientific research projects, urban planning documents, architectural and urban competitions strengthened an urban heritage argument with facts. The ways of legitimating an urban heritage status are obvious. The potential of urban development in the central part of Šiauliai is enormous, but a balance between urban development and urban heritage conservation and preservation is also very important. The paper applies scientific statistical data and information received from the urban concept of Šiauliai and the analysis of current urban structure. The information of the paper can be applied for creating a recommendable indicator system and urban development principles during the detailed planning process in Šiauliai. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30080
Updated:
2021-03-04 09:25:33
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: