Morfologinės struktūros transformacijos centriniame miesto rajone (Lietuvos pavyzdžiu) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Morfologinės struktūros transformacijos centriniame miesto rajone (Lietuvos pavyzdžiu): disertacija
Alternative Title:
Morphological Structure Transformations in the Central Part of the City (Example of Lithuania)
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
242 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Alytus; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Marijampolė; Panevėžys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Tauragė; Telšiai; Utena; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Transformations of urban morphological structure in the central business district (on the example of Lithuania) Vilnius, 2004 36, [1] p., įsk. virš., iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje įvertinama susidariusi Lietuvos miestų urbanistinės struktūros morfologija, atskleidžiami miesto morfologinės struktūros, jos įvairių elementų transformacijos dėsningumai. Joje analizuojami Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės pavyzdžiu) morfologinės struktūros transformacijų ypatumai skirtingų visuomeninių santvarkų sąlygomis 1940–2002 m. Moksliniame darbe analizuojama urbanistinės morfologijos kryptis, esminio miesto morfologinės struktūros transformacijos proceso bruožai bei jo metodiniai principai pasirinktos teritorijos (miesto centrinės dalies) ir laikotarpio tyrimui (1945–2002 m.). Pateikiama vieno svarbiausio morfologinės struktūros vieneto (žemės sklypo nuosavybės) kaita bei jo formavimosi nuoseklumas Lietuvos miestuose; pasirinktų miestų dalių morfologinės struktūros transformacijų studija, jų dėsningumai tiriamaisiais laikotarpiais. Miesto forma ir sandara analizuojama tiriant utilitarius (funkcinė charakteristika), morfostruktūrinius (struktūrinių elementų charakteristika įvairių rodiklių pagalba), estetinius (struktūrinių elementų išsidėstymo kompoziciniai ypatumai, jų tarpusavio sąveiką) transformacijų dėsningumus. Darbe tyrinėjamos miestų morfologinės deformacijos, jų tipologizavimas bei sąlygos jų reguliavimui Lietuvos miestuose, o taip pat tiriamųjų miestų teritorijų plėtros prognozės tirtų požymių atžvilgiu.

ENThe thesis assesses the urban structure morphology that has developed in Lithuanian cities, and reveals urban morphological structures and the consistency of transformation of their different elements. The study analyses the peculiarities of morphological structure transformations of Lithuanian cities (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena, Telšiai and Tauragė) under the conditions of various social systems in 1940–2002. The thesis explores trends of urban morphology, features of the essential process of transformation of the urban morphology structure and its methodological principles for the study of the selected area (the central part of the city) and period (1945–2002). The study presents the development and consistency of formation of one of the most significant units of the morphological structure (land ownership) in Lithuanian cities, analyses transformations of the morphological structure of the selected urban areas and describes their consistent features in the periods under consideration. The urban form and structure are analysed through the study of utilitarian (functional characteristics), morphostructural (characteristics of structural elements by using different indicators) and aesthetic (compositional peculiarities of the arrangement of structural elements and their interrelation) individual features of transformations. The thesis deals with urban morphological deformations, their typology and conditions for their regulation in Lithuanian cities, as well as the forecast of expansion of the subject cities with respect to the analysed features.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10933
Updated:
2022-02-07 20:08:47
Metrics:
Views: 42
Export: