Akademinio jaunimo Lietuvos kultūrinio identiteto įžvalgos: suvokimas, atpažinimas, raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio jaunimo Lietuvos kultūrinio identiteto įžvalgos: suvokimas, atpažinimas, raiška
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2007, t. 18, Nr. 4, p. 37-46
Summary / Abstract:

LTNagrinėjamos akademinio jaunimo įžvalgos apie Lietuvos kultūrinį identitetą. Remiantis Lietuvos kūrėjo Š. Barto kino filmo„Laisvė“akademinio jaunimo interpretacijomis, siekiama nustatyti jų kultūrinio identiteto paieškos prioritetus ir suvokimą. Atskleidžiamos kultūrinės identifikacijos tyrimo galimybės, analizuojant konkrečių besimokančio jaunimo grupių kino meno kūrinio suvokimą. Jaunimo grupių kultūrinė identifikacija suprantama kaip tam tikras kolektyvinio ir individualaus identifikavimosi sąveikos būdas. Pasitelkiant kino meno vertinimus, pristatomos Lietuvos kultūrinio identiteto, lietuviškumo interpretacijos. [Iš leidinio]

ENInsights into the cultural identity of Lithuania by academic youth are analysed in this article. It is based on the academic youth’s interpretation of the film“Laisvė”(“Liberty”)by the Lithuanian film maker Šarūnas Bartas and is trying to estimate the priorities and perception of their search for cultural identity. Research possibilities for cultural identity are disclosed by analysing the perception of creations of film art byp articular student groups. The cultural identity of academic youth is understood as acertain interaction of collective and individual identification. Interpretations of the cultural identity o fLithuania are presented by invoking the evaluation of filmart. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11867
Updated:
2018-12-17 11:58:13
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: