Kūrybinis žinojimas kompleksinėse aplinkose : kūrybiškumo sudaiktinimas, medijavimas ir vizualizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybinis žinojimas kompleksinėse aplinkose: kūrybiškumo sudaiktinimas, medijavimas ir vizualizavimas
Alternative Title:
Creative knowledge in complex environments: substantialising, mediation and visualisation of creativity
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2010, t. 21, Nr. 3, p. 189-202
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Komunikacija ir informacija; Kūrybinis žinojimas; Kūrybinės aplinkos; Kūrybiškumas; Socialinės teorijos; Communication and information; Creative environments; Creative environmets; Creative knowledge; Creative knowlege; Creativity; Globalisation; Social theories.
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Kūrybiškumas / Creativity; Socialinės teorijos.
EN
Communication and information; Creative environments; Creative environmets; Creative knowledge; Creative knowlege; Globalisation; Social theories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra dviejų prielaidų grandinių metodologinė sintezė, kuria siekiama paaiškinti didėjančią šiuolaikinio kūrybiškumo skverbtį į socialinius ir ekonominius santykius, aktualizuojant komunikacinį požiūrį. Makrolygiu galima kalbėti apie kūrybiškumo ekonomizavimą globalioje informacinėje erdvėje plačiąja prasme, mikrolygiu – apie kūrybiškumo organizavimo ir valdymo metodologijas. Koncepcija grindžiama kūrybiškumo sudaiktinimo hierarchiniu santykiu: „Kūrybiškumas – Kūrybinis žinojimas – Komunikacija", kai kūrybiškumas išreiškiamas, vertinamas ir organizuojamas kūrybinio žinojimo architektonikos ir jo medijuotų pavidalų valdymo priemonėmis. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to provide a methodological synthesis of two chains of presumptions that seek to explain the increasing penetration of contemporary creativity into social and economic relations, highlighting and actualizing the communicational point of view. At the macro level, creativity economization in the broad sense can be discussed in the context of the global information sphere. At the micro level, creativity organization and management methodologies can be analysed. The conception is based on substantialising creativity in hierarchical interdependence: "creativity – creative knowledge – communication" ("3C"), when creativity is expressed, evaluated and organized via organization of creative knowledge and its mediated facets. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29656
Updated:
2018-12-17 12:52:04
Metrics:
Views: 103    Downloads: 19
Export: