Metodologiniai informacijos visuomenės studijų profiliai : vynas jaunas, vynmaišiai seni?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metodologiniai informacijos visuomenės studijų profiliai: vynas jaunas, vynmaišiai seni?
Alternative Title:
Methodological profiles of the information society studies: new wine, old wineskins?
In the Journal:
Problemos. 2000, t. 58, p. 15-22
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Nurodyti; Nurodyti.
Keywords:
LT
Nurodyti.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami nūnai sparčiai besiformuojančio naujo studijų lauko- informacijos visuomenės studijų - metodologiniai pastoliai. Pasitelkus retrospektyvią žiūrą pateikiama dvejopa -de dieto ir de re - informacijos visuomenės teorijų tipologija. Tos teorijos, remiantis metodologine de dieto pamatinių metodologinių paradigmų, vartojamų informacijos visuomenės teorijose, analize, yra paskirstomos j keturis pogrupius: konflikto (d la mode de Marx), funkcines (d la mode de Durkheim), supratimo (d la mode de Weber), ireklektines (d la mode de Tilly) teorijas. Antra vertus, remiantis de re tyrimu, atskleidžiančiu pačios šiuolaikinės socialinės kaitos pobūdį, jos - pareinamai nuo ekonominės arba sočio-kultu r i nė s pakraipos-klasifikuojamos j ko nti nu a eines (ù la mode de Ca Ilinicos ir.resp., G iddens) ir inovacines (d la mode de Machlup ir, resp., Castells) informacijos visuomenės teorijas. Parodoma, kad net ir pačios radikaliausios koncepcijos, teigiančios kokybiškai naujo „Informacijos amžiaus" pradžią, lieja seną vyną (t. y. metodologinį instrumentarijų, pritaikytą modernybės konceptualizacijai)/ naujus vynmaišius (t. y. į iki šiol nematytą socialinę morfologiją, ex definitio reikalaujančią naujų metodologinių prielaidų ir principų). Pagrečiui aptarimos ir tolesnės naujųjų informacijos visuomenės studijų perspektyvos. Raktažodžiai: sociologija, metodologija, informacijos visuomenė, šiuolaikinės sociologinės teorijos, tarpdalykiškumas, daugiadalykiškumas, šiuolaikinės visuomenės studijos. [Iš leidinio]

ENThe article explores the methodological underpinnings of the new emerging field of information society studies from a vantage point of the traditional social theory in retrospect. It presents twofold - de dieto and dc re typology of information society theories. First, according to consistently de dieto analysis, fo- cused on the whole set of methodological altitudes employed in information society theories, these are classified in terms of four mainstream paradigms: conflict (à la mode de Marx), functional {â la mode de Durkheim), understanding (a la mode de Weber), and eclectic (ä la mode de Tilly). Second, according to dc re investigation of the presupposed type of social change itself, the theories in question are clustered around two basic methodological approaches towards the evolution of information society in economic and sociocultural terms of continuation (ä la mode de Callinicos and, resp., Giddens) and/or innovation (â la mode dc Machlup and, resp., Castells) of manifold societal alterations. It is argued that, taken as a whole, even the most radical information society theories, insisting on the post-modern „Age of Information", pour old wine (i.e. traditional assembly of methodological instrumentation, devised to tackle with explicitly modern societal change) into new wineskins (i.e. new previously unseen societal morphology ex definition requiring equally unique conceptual apparatus). The article concludes with implications for future research and practice. [From the publication]

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15270
Updated:
2018-12-20 22:51:47
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: