Social memory, identity and narratives of decline in a Lithuanian nuclear plant community

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social memory, identity and narratives of decline in a Lithuanian nuclear plant community
Alternative Title:
Socialine atmintis, tapatumas ir pasakojimai apie nuosmukį Visagino miesto bendruomenėje
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2010, t. 20, p. 52-71. Identity politics: migration, communities and multilingualism
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atmintis; Atmintis, nuosmukis; Atominė jėgainė; Etninės grupės; Identitetas; Ignalina; Ignalinos atominė elektrinė; Netikrumas; Nuosmukis; Socialinis netikrumas; Sociokultūrinė antropologija; Tapatumas; Decline; Ethnic groups; Identity; Ignalina; Ignalina nuclear power plant; Memory; Nuclear power plant; Socio-cultural anthropology; Uncertainty.
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions; Energija. Energetika / Energy. Energetics; Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities; Ignalina; Ignalinos atominė elektrinė; Netikrumas; Socialinis netikrumas; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
EN
Decline; Ethnic groups; Ignalina nuclear power plant; Nuclear power plant; Socio-cultural anthropology; Uncertainty.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama, kaip Visagino miesto gyventojai konstruoja savo ir miesto praeitį bei dabartį. Pirmojoje straipsnio dalyje apžvelgiama, kaip informantai kalba apie XX a. 8–9-ąjį dešimtmečius, t. y. laikotarpį, kai jie atvyko į Lietuvą, į Visagino (tuometinio Sniečkaus) ir atominės elektrinės statybas. Antrojoje straipsnio dalyje aptariama, kokios pagrindinės temos išryškėja informantams kalbant apie jų asmeninę ir Visagino miesto bendruomenės socialinę, ekonominę situaciją posovietiniu laikotarpiu. Autorė diskutuoja, kodėl informantai vienaip ar kitaip konstruoja vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio laikotarpius, aptariamos paralelės su kitose posovietinės erdvės bendruomenėse atliktais antropologiniais tyrinėjimais. Straipsnio šaltiniai – autorės lauko tyrimų metu 2000–2004 m. surinkta medžiaga. [Iš leidinio]

ENThis article analyses how the inhabitants of Visaginas construct their past and present. The first part of the article presents the ways the informants talked of the period 1970s-1980s, i.e. when they came to Lithuania, to the construction site of Visaginas (Sniechkus) and the nuclear power plant. The second part of the article discusses how the informants described their and the community's social, economic situation in the post-Soviet period. The author discusses why the informants tend to construct the Soviet and post-Soviet periods in particular ways and provides parallels with other anthropological works. The article is based on data collected during ethnographic fieldwork conducted by the author in Visaginas in 2000–2004. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29503
Updated:
2018-12-17 12:51:48
Metrics:
Views: 25    Downloads: 8
Export: