Teoriniai tarptautinės lietuvių migracijos diskursai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teoriniai tarptautinės lietuvių migracijos diskursai
Alternative Title:
Theoretical discourse of Lithuanian international migration
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2008, 5, p. 24-32
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Emigrantai (Diaspora); Emigracija; Tarptautinė migracija; Teorinis diskursas; Transnacionalizmas; Diaspora; Emigration; International migration; Lithuania; Theoretical discourse; Transnationalism.
Keywords:
LT
Emigracija / Emigration; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Tarptautinė migracija; Teorinis diskursas; Transnacionalizmas.
EN
International migration; Theoretical discourse; Transnationalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas migracijos reiškinys ir jo koncepcinės problemos. Šiandieninė lietuvių emigracija – tai dinamiškas ir įvairialypis moderniosios tarptautinės migracijos procesas. Darbe svarstoma, kuo pasižymi šiuolaikinė migracija, kaip šiuolaikinė lietuvių migracija įsipina į tarptautinės migracijos srautus. Svarstant šiuos klausimus, neišvengiama teorinė tarptautinės emigracijos ir migracijos sąvokų aptartis, kuri siejama su migracijos teoretikų pastaruoju metu pamėgtu transnacionalizmo diskursu. Ieškant šiandieninės lietuvių migracijos išorinių priežasčių, aptariamos tarptautinės migracijos perspektyvos – emigrantų traukos centrų problematika. Lietuvių emigraciją veikia tarptautinės migracijos priežastys, glūdinčios globaliuose makroekonominiuose vyksmuose. Didžiųjų šalių vykdoma selektyvioji imigrantų politika Lietuvai turi neigiamų pasekmių, nes nutekanti gyventojų dalis turi neigiamą tiesioginį poveikį demografijos pokyčiams ir silpnina sunkiai besiformuojantį vidurinįjį visuomenės sluoksnį. Tarptautinės migracijos santykis tik dar labiau paryškina stipriųjų šalių stiprybes, mažųjų – silpnąsias puses. Šiame procese itin svarbus valstybės politikos emigracijos klausimais formavimas. Taip pat svarbi yra informacija apie moderniosios migracijos apraiškas, kurianti viešąjį migracijos problematikos diskursą, taip pat formuojanti visuomenės požiūrį, dedantį pamatą ilgalaikiam integralaus tapatumo ir sveikos nacionalinės savigarbos ugdymui.

ENThe article discusses the phenomenon of migration and its conceptual problems. The modern emigration of Lithuanians is a dynamic and versatile process of modern international migration. The work analyses characteristics of modern migration, and the way contemporary Lithuanian migration integrates into flows of international migration. When analysing these issues, the author also discusses the theoretical concepts of international migration and migration. When searching for external reasons for the migration of Lithuanians, prospects of international migration are discussed. Lithuanian migration is influenced by reasons of international migration, which are determined by global micro-economic factors. The selective policy of immigrants performed by major powers has a negative impact on Lithuania, since the emigrating part of Lithuanians has a direct negative impact on demographic changes and weakens the slowly developing middle social layer. The relation of international migration further highlights the strength of stronger countries, and weaknesses of weaker countries. The formation of a state policy on emigration policy is very important in this process. Information about expressions of modern migration, which create the public discourse of the theme of migration, as well as information forming social attitudes serving as basis for durable integral identity and development of healthy national self-esteem is very important.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26042
Updated:
2018-12-17 12:22:18
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: