Teisė į teisingą teismą pagal 1950 m. žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė į teisingą teismą pagal 1950 m. žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį
Publication Data:
Vilnius : M. Romerio universiteto Leidybos centras, 2009
Pages:
294 p.
Notes:
Disertacija rengta Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - M. Romerio universitetas, 2009. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe yra analizuojami teisės į teisingą teismą pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį aktualūs ir probleminiai aspektai. Pirmame šio darbo skyriuje yra nagrinėjami aktualūs teisės į teisingą teismą taikymo klausimai, visų pirma, atskleidžiant pačios teisės į teisingą teismą sąvoką, civilinio pobūdžio teisės ir pareigos bei baudžiamojo kaltinimo sąvokas bei gilinamasi į teisės į teisingą teismą taikymą administracinėse ir drausminio pobūdžio bylose. Taip pat analizuojamas šios teisės taikymas apeliacinėje ir kasacinėje instancijose. Antrame skyriuje nagrinėjami tiek EŽTT praktikoje, tiek nacionalinėje teisėje šiandien aktualūs bei probleminiai teisės į teisingą teismą klausimai, t.y. teisė į teismą bei teisingumo elemento užtikrinimas bylose, kuriose buvo naudojami slapti agentai. Abu šie klausimai yra analizuojami plačiai remiantis EŽTT praktika bei Lietuvos Respublikos teisės aktais ir nacionalinių teismų praktika, atskleidžiant su jo taikymu bei reglamentavimu susijusias problemas. Trečias skyrius skirtas teisės į teisingą teismą ir kitų žmogaus teisių konkurencijos klausimui, analizuojant tiek doktriną žmogaus teisių konkurencijos klausimais, tiek EŽTT praktikoje kylančias sudėtinių teisės į teisingą teismą teisių ir teisės į teisingą teismą ir kitų Konvencijos teisių konkurencijos atvejus.

ENThe study analyzes the relevant and problematic aspects of the right to a fair trial according to Part 1 of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. The first chapter of the study examines the relevant issues, pertaining to application of the right to a fair trial, first of all, by revealing the concept of the right to a fair trial itself, the civil rights and freedoms and the concepts of criminal prosecution, as well as the application of the right to a fair trial in administrative and disciplinary cases. In addition, the application of the right in the appellate and cassation instances is analyzed. The second chapter analyses the issues of the right to a fair trial, relevant and problematic both in the practice of the European Court of Human Rights and in the national legislation, i. e. the right to a trial and ensuring of the element of justice in the cases, in which secret agents are used. Both of the aforementioned issues are broadly analyzed referring to the practice of the European Court of Human Rights and the legal acts of the Republic of Lithuania as well as the practice of national courts, revealing the problems, related to its application and regulation. The third chapter is dedicated to the issue of the competition between the right to a fair trial and other human rights, by analyzing both the doctrine of human rights in terms of competition and the issues of competition between the complex rights to a fair trial and other rights, provided for in the Convention, arising in the practice of the European Court of Human Rights.

ISBN:
9789955191254
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19629
Updated:
2014-05-23 14:33:34
Metrics:
Views: 15
Export: