Explaining trust in political institutions : some illustrations from the Baltic States

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Explaining trust in political institutions: some illustrations from the Baltic States
In the Journal:
Communist and post-communist studies. 2006, Vol. 39, no. 4, p. 475-496
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Pasitikėjimas / Trust.
Summary / Abstract:

LTRinkėjų įsitikinimas, kad politinės valdžios institucijos nepiktnaudžiauja privilegijuota galios pozicija, yra svarbi sėkmingos demokratijos konsolidacijos sąlyga. Iškėlus tikslą nustatyti kintamuosius, kurie paaiškintų pasitikėjimą politinės valdžios institucijomis, straipsnyje, pasitelkiant individo lygmens viešosios nuomonės apklausos duomenis (Lietuva, Latvija, Estija), yra tikrinamos įvairios institucinio pasitikėjimo teorijos. Remiantis ankstesniais tyrinėjimais, identifikuotos ir patikrintos dvi besivaržančios – kultūros įtakos ir valdžios veiksmingumo - teorijos, kontroliuojant respondentų politinių partijų preferencijų, tautybės ir kitų sociodemografinių veiksnių įtaką. Rezultatai rodo, kad piliečių pasitikėjimui politinės valdžios institucijomis įtakos turi tiek kultūriniai veiksniai, tiek požiūris į valdžios veiksmingumą. Kitaip tariant, institucinis pasitikėjimas priklauso nuo individo pasitikėjimo kitais žmonėmis bei ekonominės ir politinės sistemos veikimo vertinimo. Taip pat buvo įrodyta, kad greta kultūrinių ir valdžios veiksmingumo veiksnių dauguma kontroliuojamų kintamųjų yra reikšmingai susiję su instituciniu pasitikėjimu. Tai patvirtina poreikį į institucinio pasitikėjimo matavimo modelius įtraukti tinkamus kontroliuojamus kintamuosius.Reikšminiai žodžiai: Pasitikėjimas institucijomis; Baltijos šalys (Baltic states); Parama režimui; Socialinis kapitalas; Trust in institutions; Baltic states; Regime support; Social capital.

ENAn important precondition of successful democratic consolidation is voters' confidence that political institutions do not abuse their privileged position of power. Seeking to identify variables that explain trust in political institutions, the paper tests different theories of institutional trust with individual-level survey data from Estonia, Latvia and Lithuania. Building on prior research, two competitive theories—the cultural and performance explanation—are identified and tested, while also controlling for the effects of party preference, ethnicity, and socio-demographic factors. The results show that both cultural and performance variables influence citizens' trust in political institutions. In other words, institutional trust depends on how much the individual trusts other people as well as on how well they believe the economic and the political system to function. Besides cultural and performance variables, most control variables also proved to be significantly associated with institutional trust, confirming the need to include correct control variables in models of institutional trust. [From the publication]

ISSN:
0967-067X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7016
Updated:
2022-11-03 17:50:05
Metrics:
Views: 30
Export: