Liability of construction participants for delays

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Liability of construction participants for delays
Alternative Title:
Statybos dalyvių atsakomybė už uždelsimą
In the Journal:
Business, management and education. 2011, Vol. 9, no. 1, p. 140-156
Keywords:
LT
Civilinė teisė / Civil law.
Summary / Abstract:

LTPaprastai statybos rangos sutartyje kaip viena iš svarbiausių sąlygų būna numatyti statybos darbų vykdymo terminai. Neretai ši sąlyga pažeidžiama ir šis pažeidimas būna ginčo tarp sutarties šalių pradžia. Atlikus mokslinės literatūros analizę, pastebėta, kad dauguma autorių tiria ir nustatinėja statybos termino praleidimo priežastis bei siūlo termino praleidimo analizės metodus, neskirdami arba mažai dėmesio skirdami statybos rangos sutarties šalių atsakomybei už terminų praleidimą. Taip pat šioje srityje iškyla problemų dėl to, kad dėl teisinės sistemos skirtumų sunku pritaikyti savo šaliai skirtingų šalių patirtį. Mokslinėje literatūroje pateikiami atvejai neretai yra idealizuoti, o realiuose statybos projektuose pasitaiko įvairių ypatybių. Šiame straipsnyje nustatoma, kokios problemos iškyla vertinant statybos dalyvių atsakomybę už statybos terminų pažeidimus, ir siūlomi šių problemų sprendimo būdai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: CPM; Civilinė teisė; Gantt diagrama; Netesybos; Nuostoliai; Statybos teisė; Uždelsimas; Bar diagram/Gantt chart; CPM; Civil law; Construction law; Damages; Delay; Gantt chart; Losses; Penalty.

ENDate of completion is usually set forth in construction contract agreements as one of the most important provisions. Also, it is the provision, which is often violated and the violation results in a dispute between the parties to the agreement. Analysis of research literature has revealed that most authors analyse and identify causes of delays in construction as well as recommend delay analysis methods omitting or underemphasising the liability of the parties to construction contract agreements for violation of construction completion date. One more problem in this area is the difficulty in applying practices of different countries in a specific country due to differences in legislative frameworks. Cases described in research literature are often idealised, while realistic construction projects frequently possess various specific features. This article aims at identifying problems faced when assessing the liability of construction participants for violation of completion date and suggesting ways to handle the problem. [text from author]

ISSN:
2029-7491; 2029-6169
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29641
Updated:
2021-02-25 09:59:37
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: