Formation of the Lithuanian women's movement and its emergence in an international arena in the first half of the 20th century

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Formation of the Lithuanian women's movement and its emergence in an international arena in the first half of the 20th century
In the Book:
Gender matters in the Baltics / edited by Irina Novikova. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. P. 273-297
Keywords:
LT
20 amžius; 19 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Judėjimai / Movements; Moterys / Women.
Summary / Abstract:

LTLietuvos moterų judėjimas nuo XIX a. pabaigos iki XX a. vidurio yra svarbus dėl trijų priežasčių: pirma, dėl savo įtakos demokratizacijos procesui ir stereotipinei, patriarchalinei Lietuvos visuomenei; antra, dėl poveikio caristinės Rusijos ir Lietuvos valdžiai; trečia, dėl politinių, socialinių ir profesinių moterų judėjimų sąsajų su partijomis, visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis. Lietuvos moterys iš pradžių tarptautinių organizacijų veikloje aktyviai nedalyvavo. Tačiau moterų judėjimui šalyje plečiantis ir sukūrus atstovaujamąsias institucijas – Lietuvos moterų tarybą ir Lietuvos Katalikių Moterų Aukščiausiąjį sekretoriatą – situacija ėmė keistis. Moterų veikla tarptautiniu lygiu tapo labiau matoma ir kryptinga. Straipsnio tikslas – aprašyti Lietuvos moterų judėjimo plėtrą nuo jo pradžios iki 1918 m., aptarti jo prisijungimo prie tarptautinio moterų judėjimo procesą ir išanalizuoti tarptautiniuose moterų kongresuose priimtų sprendimų įtaką Lietuvos moterų judėjimui XX a. pradžioje. Tyrime pasitelkti aprašomasis, analitinis ir lyginamasis metodai siekiant rekonstruoti Lietuvos moterų judėjimo raidą ir atskleisti, kaip jis prisijungė prie tarptautinio moterų judėjimo. Analizė remiasi istoriniais šaltiniais, įskaitant valstybės dokumentus ir archyvinę medžiagą, monografijomis, apklausomis, biografiniais tyrimais, atsiminimais, privačiais laiškais ir spauda. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoje aptariamos Lietuvos moterų judėjimo ištakos ir raida, antroje analizuojamas Lietuvos moterų judėjimo įsitraukimas į tarptautinių moterų organizacijų veiklą.Reikšminiai žodžiai: Judėjimas; Lietuvos moterų sąjūdis; Moterys; Moterų judėjimas; Moterų teisės; Tarptautinis moterų judėjimas; Tarptautinis moterų sąjūdis; Taryba; 20 amžius; Council; Early XX century; International women movement; International women's movement; Lithuania; Lithuanian women movement; Movement; Women; Women's movement; Women's right's.

ENThe Lithuanian women's movement from the end of the XIX century to the middle of the XX century is important in several aspects: its influence in the democratization process and changing of the stereotypical, patriarchal Lithuanian society; its influence on the governments of Czar Russia and Lithuania; the tangle of political, social and professional women's movements with parties, social and governmental institutions. Although Lithuanian women's participation in international organizations at the beginnings of the new state was not very active, with the development of women's movement in the country and after the creation of representative bodies - Lithuanian Women's Council and Lithuanian Catholic Women's Highest Secretariat - the situation began to change and the international women's activities became more expressed and meaningful. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28210
Updated:
2016-09-21 14:20:29
Metrics:
Views: 72
Export: