I Seimas (1922-1923)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
I Seimas (1922-1923)
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Parlamentas. Seimas / Parliament.
Summary / Abstract:

LTMažiau nei pusę metų (1922 11 13 – 1923 03 13) dirbęs I Seimas, priešingai nei kiti I Lietuvos Respublikos Seimai , nėra sulaukęs didesnio tyrėjų dėmesio. I Lietuvos Respublikoje , išeivijoje, sovietmečiu išleistuose ir po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pasirodžiusiuose darbuose bendrais bruožais, dažnai prabėgomis, pristatyti partijų nesutarimai, kilę skaičiuojant galutinius Seimo rinkimų balsus, renkant Prezidentą, ir ginčai dėl naujos Ernesto Galvanausko Vyriausybės deklaracijos. Kiek daugiau dėmesio sulaukė E. Galvanausko Ministrų Kabineto veikla, atskirai nušviesta Vyriausybės užsienio politika, prisijungiant prie Lietuvos Klaipėdos kraštą, kovojant dėl Vilniaus krašto su Lenkija. Naujausiuose tyrimuose plačiau tyrinėta atskirų frakcijų, konkrečiai valstiečių liaudininkų, žydų, moterų parlamentarių, veikla I Seime, partijų nesutarimai renkant Lietuvos Respublikos Prezidentą. Pateikta istoriografija leidžia daryti išvadą, kad iki šiol neturime apibendrinančio tyrimo apie I Seimą. Užpildant šią istoriografijos spragą, siekiama pristatyti I Seimą ir jo veiklą, plačiau aptarti Lietuvoje tuo metu keletą mėnesių besitęsusią parlamentinę krizę, išaiškinti jos priežastis ir detales.Darbe naudotus šaltinius galima suklasifikuoti į kelias grupes. Svarbiausią grupę sudaro šaltiniai, tiesiogiai liečiantys I Seimo darbą: Seimo stenogramos, „Vyriausybės žinios“, Lietuvos statistikos metraštis (remtasi atskirais tomais). Šiuose leidiniuose galima išsamiai susipažinti su Seimo darbu, parlamentarų veikla. Neišlikus Seimo fondui, itin vertingu šaltiniu laikomi Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje (LMAB RS), Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos (LVLS) fonde (f. 199) saugomi to laikotarpio valstiečių liaudininkų frakcijos posėdžių protokolai, tame pačiame fonde saugomi tarpfrakcinių (LVS ir LSLDP, LKDP, LDF ir LŪS) pasitarimų posėdžių protokolai, leidžiantys išsamiai nušviesti šių frakcijų nesutarimų detales, formuojant naują valdžią ir kt. Dėl šaltinių stokos neįmanoma atkurti Seimo komisijų darbo. Papildomos medžiagos galima surasti to meto spaudoje, iš kurios reikia paminėti oficiozą „Lietuva“, krikščionių demokratų dienraštį „Laisvė“, valstiečių liaudininkų dienraštį „Lietuvos žinios“, socialdemokratų savaitraštį „Socialdemokratas“ ir kt. Remiamasi aprašomų įvykių dalyvių atsiminimais, istorikų tyrimais. [Iš straipsnio, p. 17-18]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103602
Updated:
2023-09-04 15:50:47
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: