Erdvė lietuvių mįslėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Erdvė lietuvių mįslėse
Alternative Title:
Space in Lithuanian riddles
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2010, 40, p. 124-138
Summary / Abstract:

LTStaipsnyje, remiantis lietuvių objektų (arba tikrųjų) mįslių medžiaga, aprašomi mįslių kuriamo pasaulio erdvę sudarantys motyvai, parodomi pagrindiniai erdvės kūrimo principai ir sukurtos erdvės savybės. Mįslėse atsiskleidžia egzistencinės erdvės savybės – perspektyva ir ribotas akiratis, tačiau kai kada akiratis praplečiamas, atsiranda ne vienas žiūros taškas. Dažniausiai užminimuose vaizduojami įprasti erdvės objektai, tačiau jie gali turėti ne tik buitinę, bet ir sakralią reikšmę. Tam tikru atžvilgiu visa užminimų erdvė yra sakrali. Net tai, kas atrodo šventvagiška (pvz., Žemei kloniojas, dangui pasturgalį rodo (Svirtis)), priklauso tai pačiai sakralumo problematikai, nes šventvagystę galima suvokti kaip sakralumą su minuso ženklu. Mįslių tekstų erdvė dažnai kuriama panaudojant opozicijas, kurios neretai būna to paties objekto dalys arba yra sujungtos judėjimo, itin svaraus erdvės aspekto. Dėl to mįslių erdvė yra integrali ir atvira, joje itin dažnai vaizduojamos įvairios tarpinės būsenos, ribos ir angos. Mįslėms būdingesnis trimatės erdvės suvokimas, kurį sukuria veikėjo judėjimas aplink, plotmių kaitaliojimas, nuolatos pabrėžiamas objekto pilnumas, ko nors turėjimas viduje. Mįslių poetikai būdinga prieštaravimų logika paveikia ir erdvės kūrimą: čia sąveikauja pagrindiniai principai – apibendrinimas ir paradoksas. Apibendrinant ir atrenkant tik kai kurias savybes, kuriamas vieningo, aiškaus ir simetriško pasaulio modelis, kartu nuolat demonstruojama galimybė kirsti ribas, pažvelgti iš kito taško.Reikšminiai žodžiai: Atvirumas; Erdvė; Integralumas; Judėjimas; Mįslė, erdvė, judėjimas, atvirumas, integralumas; Mįslės; Entirety; Frankness; Integrity; Movement; Openness; Riddles; Space; Space, motion.

ENOn the basis of material of the Lithuanian true riddles, or "object" riddles, the author describes motives composing the space of the world created in the riddles, shows the main principles of constructing its space and the nature of the space created. The riddles reveal peculiarities of the space of human existence, namely, the perspective and the limited horizon; still, the horizon may be broadened sometimes, introducing several points of view. The most popular spatial objects found in the whole corpus of riddle questions are presented in the article, illustrating the fact that most commonly, the ordinary space is depicted. Nevertheless, its objects can acquire sacral meaning besides the everyday one. The number of the motives is limited; the images are tried out and unified. Space in the riddle texts is frequently created employing oppositions, which as a rule comprise parts of the same object or are interconnected by movement. Therefore space in the riddles is integral and open. In their questions, objects signifying various intermediate positions, limitations or openings are especially frequent. The tridimensional space perception is more typical for the riddles, created by circular movement of the character, shifting of planes, the constantly emphasized fullness of the object or containing of something inside. The contradiction-based logic, so typical for the riddle poetics, affects the construction of space as well: the chief principles at play here include generalization and paradox. The image of solid, clear and symmetrical world is created, at the same time constantly demonstrating the possibility of crossing the boundaries and altering the perspective. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28997
Updated:
2018-12-17 12:50:48
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: