Šiuolaikinė mįslių vartosena Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė mįslių vartosena Lietuvoje
Alternative Title:
Contemporary usage of riddles in Lithuania
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2022, 64, p. 114-132
Keywords:
LT
Mįslės; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Socialiniai tinklai.
Summary / Abstract:

LTEmpiriniame tyrime apžvelgiamas mįslių ir joms artimų reiškinių gyvavimas pastarąjį dešimtmetį rašytine ir sakytine raiška, pasyvia ir aktyvia formomis. Remiamasi mįsles publikuojančiais mokykliniais vadovėliais ir knygomis; neretai pastaruoju metu išleisti jau ne pirmi jų leidimai, tad vadovėlių apžvalga apima ilgesnį laikotarpį, bet ne ankstesnį nei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Be to, medžiaga straipsniui rinkta iš periodikos, interneto svetainių, socialinių tinklų; įtraukti ir profesionaliojo meno reiškiniai, reklamos akcijos ir kitos medijos priemonės, transliuojančios klasikinės formos mįsles, jų fragmentus, perdirbinius, naujai kuriamas mįsles. Tradicinio folkloro šiais laikais beveik nebeužrašoma, tačiau klasikinės mįslės vis dar turi savo auditoriją. Nors jos neretai vartojamos pakitusia forma, vis dėlto išlaikoma dauguma mįslių funkcijų. Į tradicinę vartoseną panašiausių mįslių minimo atvejų aptinkama virtualiojoje erdvėje – socialiniame tinkle "Facebook". Senąsias mįsles linkstama pritaikyti šiandienos aktualijoms – neretai tai įgyja politinės satyros aspektą. Žinių patikrinimo ir sumanumo varžybų funkcija taip pat gyvuoja kavinių ir barų rengiamuose protmūšių vakarėliuose, įvairiose radijo ir televizijos pramoginėse laidose, viktorinose, konkursuose, internete. Tradicines mįsles, jų fragmentus ar pagal jų struktūrą sukurtas naujoviškas mįsles mėgstama panaudoti kaip straipsnių antraštes, įžangas, nuotraukų pavadinimus. Pažymėtina, kad kai kada žmonės pasitelkia mįsles kaip neginčijamus faktus, tautos išminties šaltinius. Šią nedidelę apžvalgą galima laikyti įžanga į šiuolaikinių mįslių tyrinėjimus. [...] Raktažodžiai: mįslės, mįslių minimas, edukacija, socialiniai tinklai, žiniasklaida. [Iš leidinio]

ENThis empiric study surveys the existence of riddles and akin phenomena during the recent decade – both in written and oral, passive and active forms. The material includes schoolbooks and collections that publish riddles and have seen several editions in recent times; therefore, the survey embraces a longer period, reaching back to the restoration of Lithuanian independence. Material for the study also includes periodicals, internet sites and social media, as well as works by professional artists, advertisements and other media forms using classical riddles, their fragments, remakes and new compositions. Although recordings of the traditional folklore have almost ceased, the classical riddles retain their audience. They are frequently used in altered forms, but most of their functions are nevertheless preserved. The cases that are most similar to the traditional usage of riddles can be found in the virtual space – like 'Facebook'. There is a tendency to adapt the old riddles to the modern realities; this is often tinted with political satire. The function of testing the participants’ knowledge and dexterity is readily visible in the context of “brain-battles” arranged by various bars and cafés, radio and TV programs, quizzes, contests, and internet. The traditional riddles, their fragments or newly created riddles that follow the typical riddle structure are willingly used as article captions, introductions, or image underlines. It is notable that people sometimes use riddles as indisputable facts or conveyors of the folk wisdom. This short survey could be regarded as a prelude to the comprehensive research into the contemporary riddles, which aims at finding out whether riddles and their performance exist nowadays as a phenomenon deserving scholarly attention. Keywords: riddles, performance of riddles, education, social media, mass media. [From the publication]

DOI:
10.51554/TD.22.64.05
ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99782
Updated:
2023-04-02 21:25:18
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: