Reikšmės keitimo kryptis mįslėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reikšmės keitimo kryptis mįslėse
Alternative Title:
Tendency of meaning transformation in the luddles
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2003, 25, p. 140-151
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaita; Tautosaka; Mįslių tekstai; Mįslė; Mįslės; Reikšmė; Tautosaka; Folklore; Lithuania; Lithuanian folklore; Meaning; Riddle; Riddle texts; Riddles; Transformation.
Keywords:
LT
Kaita; Mįslė; Mįslės; Mįslių tekstai; Tautosaka / Folklore.
EN
Lithuanian folklore; Meaning; Riddle texts; Riddle; Riddles; Transformation.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama atskleisti pagrindinę reikšmės keitimo mįslėse tendenciją. Ne vienas tyrėjas kaip vieną pagrindinių mįslių poetikos ypatybių iškėlė jų tematikos daiktiškumą. Tai paskatino tyrinėti reikšmės keitimo kryptis mįslėse. Reikšmės pakeitimo krypčiai apibūdinti vartojamos šios sąvokos: personifikacija, animacija, sudaiktinimas, neutralus pakeitimas. Šis tyrimas atskleidžia, kad mįslių tekstuose daiktiškumo yra palyginti nedaug, atvirkščiai – dažnas daiktas nors kiek pagyvinamas, o pagrindinė reikšmės pakeitimo kryptis yra animacija ir personifikacija. Labiau linkstama gyvinti peršokant daugiau nei vieną grandį. Dauguma mįslių tekstų paprastesnį objektą aiškina pasitelkdama sudėtingesnį. Taigi reikia kalbėti ne apie mįslių tematikos daiktiškumą (jis būdingas tik atsakymams, o ne vaizdingajai mįslių daliai, užminimui), o apie tam tikrą materialumą, medžiagiškumą, kūniškumą. Galima sutikti su teiginiu, kad pagrindinė opozicija mįslėse yra gyva–negyva, tačiau ją išreiškia ne statiškas poliariškumas, o dinamiškas vektorius. Pagrindinė reikšmės pakeitimo kryptis mįslėse, varomoji jėga yra tos materijos sugyvinimas, pakylėjimas nors per vieną lygmenį mentalinės sferos linkme, kitaip tariant – tam tikra, nors ir ribota, idealizacija. Ši kryptis, atspindinti gyvybinę energiją, pajudėjusi iš materijos, išjudinusi ją, pastūmėjusi per kelias grandis Didžiojoje Būties Grandinėje, vis dėlto įklimpsta materijoje. Kitaip tariant, pajudėjusi iš daiktiškumo, sunkiai išsiveržia iš kūniškumo sferos.

ENThe author follows an assumption that riddle texts present metaphorical "explanations" of real objects (answers). The table, compiled by using the list of the most popular riddle types, demonstrates the tendency of meaning transformation, accomplished by riddles. This enables the author to conclude that materiality is relatively unrepresentative in the riddle texts, being more typical of the answers, however. The majority in riddle texts attempt explaining a simpler object by use of a more complex one. Many objects get animated to some extent, thus animation (personification) is the main tendency of the transformation of meaning. The main opposition in riddles is the animate vs. inanimate, yet it is manifested by dynamic vector rather than by static polarity. This trend, reflective of the vital energy, having broken away from the materiality, cannot break away from the corporeality though. Riddles tend to depict humans with little regard to their highest qualities. Usually, the best human qualities reflected by riddles are those associated with hard work and family relations (i.e. father, mother, sister and brother get mentioned), and very rarely - human capacity of speaking and singing. As often as not, humans get depicted with regard of their instincts, thus lowering them down one step and placing on the same level as the highest animals. Here, a certain division of the "influence zones" between riddles and proverbs can be observed. [text from author]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40120
Updated:
2018-12-17 11:16:24
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: