Gyventojų ir žmogiškųjų išteklių skaičiaus mažėjimo įtaka Lietuvos ekonomikai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų ir žmogiškųjų išteklių skaičiaus mažėjimo įtaka Lietuvos ekonomikai
Alternative Title:
Influence of population and human resources decline for Lithuanian economy
In the Journal:
Keywords:
LT
Demografija; Emigracija; Gyventojų skaičius; Konkurencingumas; Lietuvos ekonomika; Migracijos saldo; Našumas; Struktūriniai pokyčiai; Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškųjų išteklių mažėjimas.
EN
Competitiveness; Demography; Depletion of human resources; Emigration; Human resources; Lithuanian economy; Migration balance; Performance; Population; Structural changes.
Summary / Abstract:

LTLietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimas, neigiamas demografinių rodiklių bei emigracijos ir imigracijos balansas, visuomenės senėjimas ir didėjantis išlaikomų senyvo amžiaus gyventojų skaičius, neapibrėžta valstybės valdymo politika, probleminių regionų atskirtis ir kiti veiksniai neigiamai veikia šalies konkurencingumą, nepritraukiamos užsienio investicijos, neskatinamas pajamų augimas, vidaus vartojimas. Susiduriama su darbo išteklių mažėjimo problema, kuri ateityje lems socialinę visuomenės gerovę ir verslo galimybes, dėl jos bus sudėtinga optimizuoti infrastruktūros išlaidas. Siekiant stabilizuoti padėtį siūlomi du variantai - adaptuotis prie esamos situacijos arba skatinti imigracinius ir demografinius procesus, kelti pragyvenimo lygį, taikytis prie darbo rinkos poreikių. Straipsnio tikslas - atskleisti Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis ir įtaką ekonomikai, nurodyti esmines perspektyvas. Tyrimo objektas - Lietuvos žmogiškieji ištekliai. Tyrimo metodika: ES ir Lietuvos statistinių duomenų sisteminimas, lyginimas ir analizė, koreliacinė analizė. [Iš leidinio]

ENDecline of Lithuanian population, negative demographic measures and emigration/immigration balance, population ageing and growing rate of old dependents, indecisive government policies, separation of problematic regions and other factors negatively affect country’s competitive ability. Because of it foreign direct investment is not being attracted, there is no incentive of income growth and domestic consumption. Shrinking numbers of human resources will determine the social well-being of society and business opportunities in Lithuania. Two options given in order to stabilise current situation. It is either to adapt to the current situation or try to induce immigration, increase living standards and adjust to labour market. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82756
Updated:
2020-07-28 20:31:10
Metrics:
Views: 13    Downloads: 7
Export: