Karmėlavos senkapis (1998-2000 m. tyrinėjimai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karmėlavos senkapis (1998-2000 m. tyrinėjimai)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2003, t. 24, p. 161-228
Keywords:
LT
Karmėlavos senkapis; Vidurio Lietuva; Kapai; Laidosena; įkapės; Radiniai; 15 amžius; 16 amžius; 15 amžius; 16 amžius; Laidojimo papročiai; Rankinė; Monetos.
EN
Karmėlava cemetery; Central Lithuania; Graves; Burial rites; Grave-goods; Artefacts; 15th - 16th centuries; Karmėlava Cemetery; 15-16th cent.; Burial customs; Handbag; Coins.
Summary / Abstract:

LTKarmėlavos senkapis - tipiškas XV–XVI amžių laidojimo paminklas. Laidota tankiai, netvarkingomis eilėmis, pietvakarių kryptimi. Egzistavo paprotys dėti mirusiajam įkapes. Įkapių mažai. Turtingomis įkapėmis išsiskiria tik nedaugelis kapų. Gausiai rasta monetų, nemažai odinių rankinių fragmentų. Pagal monetas - ankstyviausia - Vytauto Aleksandro denaras, vėlyviausią - Žygimanto Senojo pusgrašis - kapinynas datuojamas XV–XVI amžiais. Tiesa, degintiniai dirbiniai buvo iš ankstyvesnių degintinių kapų. Jų dar neaptikta. Gal jie sunaikinti, o gal išlikę šiaurės vakarinėje kalvelės dalyje. Ištirtame 81 kape rasta 84 mirusiųjų griaučių liekanos. Trijuose kapuose buvo palaidota po 2 mirusiuosius. Mirusiųjų lytis nustatyta remiantis antropologiniais duomenimis. Tačiau griaučiai labai sunykę ir pagal jų fragmentus buvo sunku nustatyti lytį. Iš 84 mirusiųjų - 26 vyrų, 21 moterų. Mirusių vyrų amžius svyruoja nuo 18–20 metų iki 55 metų. Moterų daugiausia mirė jaunos - 20–30 metų. Karmėlavos senkapyje kaip ir kituose viduramžių senkapiuose įkapės negausios ir labai blogai išlikusios, ypač geležiniai dirbiniai. Su įkapėmis laidojo vaikus, vyrus ir moteris. Iš 84 mirusiųjų be įkapių palaidota 30. Laidojimas su įkapėmis - tai ilgai išlikęs pagoniškas paprotys. Įkapių gausa priklausė nuo turto, padėties bendruomenėje, artimųjų meilės. Peiliai - universali įkapė. Jų aptikta vyrų, moterų ir vaikų kapuose. Su peiliais palaidoti 36 mirusieji.

ENKarmėlava cemetery is a typical burial monument of the 15th–16th centuries. Graves were arranged densely, in disorderly rows, in the south-western direction. There was a ritual to put artefacts in a grave. Artefacts were scarce. Abundant artefacts were found only in several graves. There were a lot of coins and fragments of leather handbags. According to coins (the earliest is Vytautas Alexander denarius; the latest is Sigismund I of Poland half grosz), the cemetery is dated to the 15th–16th centuries. However, kiln articles were from earlier cremation graves. These have not yet been found. They might have been destroyed or survived in the south-western part of the hill. The remains of 84 skeletons were found in the examined 81 graves. 2 deceased were buried in three graves each. The gender of the deceased was determined basing on anthropological data. However, the skeletons are very decayed and it was difficult to establish the gender according to their fragments. 84 deceased were 26 males and 21 females. The age of deceased males ranges from 18–20 to 55 years. Women mainly died young – at the age of 20–30. In Karmėlava cemetery, like in other cemeteries of the Middle Ages, artefacts are not profuse and have hardly remained, in particular ironware. Children, men and women were buried with artefacts. 30 deceased of 84 were buried without artefacts. Burial with artefacts was a long lasting Pagan custom. Abundance of artefacts depended on wealth, social status and the love by the family. Knives were a universal artefact. They were found in men’s, women’s and children’s graves. 36 deceased were buried with knives.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15915
Updated:
2018-12-20 22:58:22
Metrics:
Views: 16    Downloads: 8
Export: