On some outer characteristics of axes of the 14th-16th century in the territory of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On some outer characteristics of axes of the 14th-16th century in the territory of Lithuania
In the Journal:
Vēsture: avoti un cilvēki. 2018, 21, p. 242-249
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Lietuvos teritorijoje rastų XIV–XVI a. kirvių konstrukcinės savybės. 275 kirvių analizė atlikta remiantis 16 Lietuvos muziejų duomenimis. Aptariami tie aspektai, kurių savo darbuose nėra tyręs Eugenijus Svetikas. Tipologiškai iškastus kirvius galima skirti į dvi grupes. Pirmojo tipo kirvių charakteristikos atspindi ankstyvojo periodo tradiciją. Jiems būdingos užapvalintos pentys (bukieji kirvio galai), asimetriškas priekinės pusės išlenkimas ir dekoratyvūs penties elementai. Išorinių charakteristikų analizė atskleidė, kad šie kirviai buvo bemaž vienodi. Keliama prielaida, kad XV a. I pusėje šių kirvių gamybos technologija buvo pasiekusi to meto galimybių ribas. Antrojo tipo kirvių išorinių charakteristikų analizė išryškino didelę technologinių sprendimų įvairovę, sietiną su naujomis kirvių gamybos tendencijomis. Gamybos pradžioje technologija nebuvo dar vieningai standartizuota, naujovės sietinos su kirvio koto konstrukciniais sprendimais. Tai tapo iššūkiu to meto kalviams ir atvėrė naujas galimybes. Visa tai gali būti vertinama, kaip šiuolaikinių kirvių gimimo procesas.

ISSN:
1691-9297
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75268
Updated:
2022-01-14 11:11:18
Metrics:
Views: 5
Export: