Klaipėdos krašto senųjų kapinių būklė ir vieta lokalinės kultūros paveldo sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto senųjų kapinių būklė ir vieta lokalinės kultūros paveldo sistemoje
Alternative Title:
State and the place of old cemeteries in Klaipėda region in the context of the local cultural heritage
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2012, t. 25, p. 123-136. Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai
Keywords:
LT
Kapinės; Klaipėda; Klaipėdos kraštas, kapinės, paveldas; Kultūrinis paveldas.
EN
Cemeteries; Cultural heritage; Klaipėda; Klaipėda region, cemetery, heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Klaipėdos krašto senųjų kapinių būklė ir jų vieta lokalinės kultūros paveldo sistemoje. Visa tai siekiama atskleisti, aktualizuojant šią problemą kaip Antrojo pasaulinio karo rezultatą, kai regionas neteko beveik visų vietos gyventojų, o į jų vietą atvyko kultūriškai ir religiškai svetimi šiam kraštui naujakuriai. Analizuojami senųjų šio krašto kapinių istoriniai-konfesiniai teisinės raidos bruožai, nagrinėjant jų teisinės-administracinės priklausomybės santykio virsmą iš bažnytinės į komunalinę jurisdikciją. Aptariamos bendrosios naujųjų vietos gyventojų santykio su šiuo paveldu raidos ypatybės ir problemos. Akcentuojami šių kapinių paveldosauginės vertės bendrieji bruožai. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the state of the old cemeteries in Klaipėda Region and their place in the system of the local culture heritage. All that shall be revealed by actualizing the issue as an outcome of World War 2, when the Region lost almost all local population who were substituted for by settlers with the culture and religion alien to the land. The historical-confessional characteristics of legal evolution of the old cemeteries of the region are discussed by disclosing the transfer of their legal-administrative subordination from church to municipal jurisdiction. General characteristics and problems of the relationship of the new settlers with the old heritage is discussed. The value of the cemeteries in terms of heritage protection is emphasized. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45042
Updated:
2018-12-17 13:26:20
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: