Informacinės technologijos istoriniuose tyrimuose: istorinių kapinių atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinės technologijos istoriniuose tyrimuose: istorinių kapinių atvejis
Alternative Title:
Information technologies in history research: the case of historical cemeteries
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2012, t. 25, p. 196-211. Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai
Keywords:
LT
Duomenų analizė; Geoinformacinė sistema; Nekropolistika; Nekropolistika, geoinformacinė sistema, duomenų analizė.
EN
Data analysis; Geo-information system; Necropolistics; Necropolistics, geo-information system, data analysis.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinės informacinės technologijos (IT) suteikia pažangius duomenų kaupimo, saugojimo, apdorojimo ir pateikimo įrankius bei metodus. Istorinių tyrimų esmė yra naujos informacijos sintezė iš skirtingos prigimties istorinių šaltinių. Atlikta mokslinių publikacijų analizė rodo vis dar retą IT taikymą istorijos mokslo srityje. Įvardijamos kelios galimos tokios padėties priežastys – tai gana konservatyvūs IT ir istorijos srities mokslininkų požiūriai dėl galimo abipusio bendradarbiavimo, o tai lemia istoriniams tyrimams skirtos specializuotos programinės įrangos nebuvimą. Šiame straipsnyje pristatomi istoriniuose tyrimuose taikytini IT metodai ir įrankiai, siekiant paskatinti tarpdalykiškumą istorijos srityje. [Iš leidinio]

ENModern information technologies (IT) provide progressive tools and methods for data collection, storage, processing, and publication. The essence of historical research is to synthesize new information from different types of historical sources. The analysis of scientific publications proved that IT are still rarely applied to historical research. Several reasons may account for the state of things. One of them is related to rather conservative attitudes of researchers in the field of IT towards collaboration, which also accounts for the absence of specialized software for historical research. The article introduces IT tools and methods which can be used in historical research in a popular way, and the authors expect to promote inter-disciplinarity in the field of history. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45045
Updated:
2018-12-17 13:26:21
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: