Moterų dalyvavimas NVO vykdomuose mokymuose: nuostatos ir galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų dalyvavimas NVO vykdomuose mokymuose: nuostatos ir galimybės
Alternative Title:
Women's participation in the NGO projects: attitudes and opportunities
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2004, t. 3, Nr. 1, p. 24-30
Keywords:
LT
Moterys / Women; Pedagogika / Pedagogy; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LT2000 m. kovo mėn. Europos Tarybos išvadose pažymėta, kad „sėkmingą perėjimą prie žiniomis pagristo ūkio ir visuomenės turi lydėti perėjimas prie mokymosi visą gyvenimą" (Mokymosi visą gyvenimą memorandumas, 2001, p. 7). Žengiant į informacinę/žinių visuomenę, neformalusis suaugusiųjų mokymasis tampa vienu iš būdų, leidžiančių kiekvienam žmogui kontroliuoti savo ateitį ir asmenybės raidą. Populiariausios neformaliojo švietimo teikimo institucijos yra nevyriausybinės organizacijos (NVO). 2001 metų gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvos Respublikoje gyvena beveik 200 000 daugiau moterų negu vyrų. Taigi didžiąją mūsų visuomenės dalj sudaro moterys, todėl visuomenės gerovė didžiąja dalimi priklauso ir nuo jų indėlio į visas darbo ir gyvenimo sritis. Straipsnyje analizuojamos moterų dalyvavimo NVO organizuojamuose mokymuose nuostatos ir galimybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Mokymasis visą gyvenimą; Moterys; Nevyriausybinės organizacijos; Nuolatinis mokymasis; Suaugusiųjų švietimas; Adult Education; Labour Market; Lifelong Learning; NGO (Non-Goverment Organization); Women.

ENLithuania, as well as other contemporary societies, is undergoing the times full of new technological, political, economic, social and scientific changes. Changes are being noticeable in Lithuanian education system, these changes are caused by chantes in economical system and society. Concepts of Learning Society, lifelong learning become more and more actual. Women are biggest part of Lithuania society and women‘s learning is very important for economical and social life of our country. Non-government organizations provide lifelong learning for women. The research showed that most of women‘s learning is assigned to keep women in the labour market. [text from author]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34126
Updated:
2020-04-09 14:45:08
Metrics:
Views: 18
Export: