Pučiamųjų instrumentų orkestrai tradicinėje Lietuvos kultūroje : nuo didikų rūmų iki sodžiaus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pučiamųjų instrumentų orkestrai tradicinėje Lietuvos kultūroje: nuo didikų rūmų iki sodžiaus
Alternative Title:
Brass bands in the traditional Lithuanian culture: from nobility palaces to rural villages
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2009, 38, p. 149-168
Keywords:
LT
19 amžius; 14 amžius; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kariuomenė / Army; Liaudies kultūra / Folk culture; Muzika / Music; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTAkademiniai pučiamieji instrumentai ir pučiamųjų orkestrai iš pirmo žvilgsnio labiau siejasi su vakarietiškomis kariuomenės tradicijomis. Pastaraisiais metais, atliekant lauko tyrimus skirtinguose Žemaitijos rajonuose, susidurta su unikaliu reiškiniu. Čia ir XXI a. pradžioje tebegyvuoja liaudiška pučiamųjų tradicija: įvairios sudėties nedideli ansambliai ir šiandien groja laidotuvėse, metinėse, per atlaidus, vestuves. Ieškant šio reiškinio šaknų, pradėta gilintis į Lietuvos pučiamųjų ansamblių bei orkestrų istoriją. Manoma, kad jau XIV a. pabaigoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje skambėjo kariniai pučiamųjų orkestrai. Iš Vakarų Europos atėję pučiamieji instrumentai tapo neatsiejama dvarų orkestrų ir kapelų dalimi. XVIII-XIX a. prie didikų dvarų įsteigti orkestrai ir muzikos mokyklos turėjo didelės įtakos ne tik profesionalių lietuvių muzikantų, bet ir per dvarus plitusių europietiškų madų įsiliejimui į tradicinę kultūrą. Straipsnio objektas – pučiamųjų instrumentų orkestrų raida Lietuvoje ir jų gyvavimas tradicinėje Žemaitijos kaimo kultūroje. Straipsnyje norima, apžvelgus pučiamųjų instrumentų bei ansamblių raidą Vakarų Europoje ir XIX a. pradžioje sukonstruotų varinių pučiamųjų jai daromą įtaką, tirti pučiamųjų instrumentų orkestrų tradiciją Lietuvoje nuo XIV a. iki šių dienų, atskleisti jos plėtojimosi ir perėjimo į liaudies muzikavimo papročius dėsningumus. Taip pat norima išnagrinėti dar šiandien Žemaitijos kaime gyvuojančią pučiamųjų orkestrų tradiciją, jos kaitą ir unikalumą.Reikšminiai žodžiai: Didikų rūmai; Liaudies muzikavimo tradicija; Pučiamųjų instrumentų orkestrai; Pučiamųjų orkestrai; Sodžius; Tradicinė kultūra; Žemaitija (Samogitia); Brass bands; Brass intruments orchestrs; Lithuania; Noblemans palaces; Samogitia; Tradition culture; Traditions of folk music performing; Village.

ENAcademic brass instruments and brass bands are mostly associated with western military traditions. Recently, a unique phenomenon has been discovered when performing field research in different regions of Žemaitija. It is the place where the tradition of folk bass music still exists in the 21st century: small bands of various compositions still perform at burials, anniversaries, feasts and weddings. In search of the origins of this phenomenon, scientists began to go further into the history of Lithuanian brass bands and orchestras. It is assumed that military brass orchestras performed in the Grand Duchy of Lithuania as far back as in the late 14 c. Brass instruments originating from Western Europe became an integral part of estate orchestras and chapels. Orchestras and music schools established under manors of nobility in the 18th–19th c. had a significant impact not only on professional Lithuanian musicians but also on the inflow of European fashions into the traditional culture. The article focuses on the spread of brass instruments in Lithuania and their existence in the traditional rural culture of Žemaitija. By reviewing the development of brass instruments and bands in Western Europe and the influence it experienced under copper brass instruments in the early 19th c., the author of the article seeks to analyse the tradition of brass orchestras in Lithuania from the 14th c. until the present day and to reveal its development and transition to folk music. The author also seeks to analyse the tradition of brass orchestras still existing in rural Žemaitija, its development and uniqueness.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23700
Updated:
2018-12-17 12:36:22
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: