Apie vieną žemaičių dainuojamosios tradicijos pažinimo aspektą: XIX-XXI a. tautosakos užrašinėtojų pėdsakais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie vieną žemaičių dainuojamosios tradicijos pažinimo aspektą: XIX-XXI a. tautosakos užrašinėtojų pėdsakais
Alternative Title:
Regarding one aspect of knowing the Samogitian folksong tradition: tracing the steps of folklore recorders from the 19th - 21st centuries
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2007, 34, p. 124-135
Keywords:
LT
Dainuojamoji tautosaka; dainininkas; repertuaras; tautosakos rinkimas; folklorinis ansamblis; mokyklinis albumas; rašytinis folkloras; Žemaitija.
EN
Folksong tradition; Žemaitija (Samogitia); singer; repertoire.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama šiaurės Žemaitijos dainuojamosios tautosakos tradicija, atsispindinti tautosakos rankraščiuose nuo XIX a. iki XX1 a. pradžios. Naudojant aprašomąjį ir lyginamąjį metodus bandoma apibūdinti šio regiono liaudies dainų repertuaro fiksavimo atskirais laikotarpiais ypatumus. Žemaičių liaudies dainos buvo pradėtos įrašyti pirmoje XIX a. pusėje. Šios laikotarpio repertuaras geriausiai atsispindi S. Daukanto liaudies dainų rinkinyje (1834-1845). Iš jo akivaizdus turtingas ir varijuojantis (ir stiliais, ir žanrais), atviras įvairioms literatūrinėms įtakoms to laikotarpio žemaičių liaudies dainų repertuaras. XX a. folkloras įvairiuose Lietuvos regionuose, taip pat Žemaitijoje, buvo intensyviausiai renkamas. Tuo metu, XX a. pradžioje, pirmenybė pradėta teikti klasikiniam folklorui, ir tokia tendencija darė įtaką daugumai lauko tyrimų iki 1970 m. Toks polinkis - įrašyti visų pirma senąjį liaudies dainų sluoksnį - gerokai sumažino galimybes susidaryti tikrąją nuomonę apie XX a. liaudies dainų repertuarą ir ištirti liaudies dainų tradicijos raidos tendencijas. Šios raidos apraiška - susilpnėję tradicinio folkloro egzistavimo būdai ir naujų folkloro formų atsiradimas tampa vis aktualesnis XX a. pab. - XXI a. pr. lauko tyrimuose. Todėl per šių dienų mokslinius lauko tyrimus stengiamasi ne tik įrašyti žodinį paveldą, bet taip pat sekti folkloro kultūrą plačiausia prasme - kaupiant įvairią kontekstinę informaciją, susijusią su skirtingomis individo, bendruomenės, socialinio, kultūrinio ir kitokiomis gyvenimo sritimis bei aplinka.

ENThe article overviews the tradition of sung folklore of Northern Samogitia, reflected in the folklore manuscripts from the 19th till the beginning of the 21st century. By using the descriptive and comparative methods the peculiarities of fixation of the repertoire of folk songs of the region in different time periods are attempted to be characterized. Samogitian folk songs were commenced to be recorded in the first half of the 19th century. The repertoire of the period is best reflected in the compilation of folk songs by S. Daukantas (1834-1845). The repertoire of Samogitian folk songs of the period is obviously rich, varied (both in styles and genres) and open to different literary influence. The folklore of the 20th century in different regions of Lithuania, including Samogitia, was collected most intensively. At the time, in the beginning of the 20th century, the priority was commenced to be given to the classical folklore and the trend influenced most field studies, performed before 1970. Such an inclination, i. e. first and foremost to record the old layer of folk songs, significantly reduced the possibility to get a realistic opinion on the repertoire of folk songs of the 20th century and study the trends of development of the folk song tradition. The manifestations of such development, i. e. weakened existence of the traditional folklore and the emergence of the new forms of folklore, become more and more relevant in the field studies, performed at the end of the 20th – the beginning of the 21st century. Therefore, through the scientific field studies of the present day attempts are made not only to record the verbal heritage, but also to relate the folklore culture in the broadest sense, i. e. by accumulating diverse contextual information, pertaining to the different areas of social, cultural and other life and the environment of the individual and the community.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13791
Updated:
2018-12-17 11:59:53
Metrics:
Views: 72    Downloads: 2
Export: