Vaikų dainuojamoji tautosaka Mažojoje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų dainuojamoji tautosaka Mažojoje Lietuvoje
Alternative Title:
Melodic children's folklore in Lithuania Minor
In the Journal:
Res humanitariae. 2010, t. 7, p. 79-105
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTPasitelkiant dainų melodijų ir tekstų, pateikėjų biografinių ir etnografinių pasakojimų medžiagą, straipsnyje atskleidžiamas tradicinių folklorinių vaikų dainų, XIX–XX a. užrašytų Mažojoje Lietuvoje, ypatybės bei regioninis savitumas lietuvių liaudies vaikų dainų kontekste. Tyrimo objektu laikomos vaikų dainos, turinčios ir prasminį žodžių tekstą, ir melodiją. Mažosios Lietuvos vaikų dainuojamosios tautosakos tekstai ir melodijos turi labai nedaug išskirtinių ir savitų bruožų. Saviti bruožai dažniau išryškėja dainų tekstuose, kai įterpiami tik lietuvininkų patarmėms būdingi žodžiai, vietovardžiai, asmenvardžiai. Apibendrintos melodijų ypatybės nepatvirtina prielaidos apie galimą Mažosios Lietuvos vaikų dainų melodikos archajiškumą, ji atrodo gana vėlyva. Gausiausiai išliko gyvūnijos apdainavimo ir formulinių dainų teminės grupės, iš viso sudarančios 85,7 % visų Mažojoje Lietuvoje užrašytų vaikų dainų. Tekstų gausa ir sklaida gali rodyti jų senumą. Tačiau melodikos ypatybės pagrindžia teiginį, kad nemažai gyvūnijos tematikos dainų, sekant rašytine literatūra, sukurta gana vėlai. Visos Mažojoje Lietuvoje užrašytos ir šiuo metu vaikų dainomis laikomos dainos yra buvusios suaugusiųjų repertuaro dalimi. Nėra užrašyta pavyzdžių, apie kuriuos būtų galima sakyti, kad dainuodavo tik vaikai. Nesamos arba negausios žanrinės grupės, tikriausiai kaip ir Mažosios Lietuvos kalendorinių bei darbo dainų klodai, liko nežinomybėje arba išnyko iš gyvosios atminties dėl gerai žinomų istorinių, politinių, konfesinių ir pan. priežasčių.Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Lietuvininkai; Mažoji Lietuva; Vaikų dainos; Children's songs; Lietuvininkai (residents of Lithuania Minor); Lietuvininkai (residents of Lithuanian Minor); Lithuania Minor; Lithuania Minor, children's songs; Melodies of folksongs.

ENBased on the material of song melodies and lyrics, biographic and ethnographic stories told by interviewers, the article reveals features and regional peculiarity of traditional children’s folk songs recorded in Mažoji Lietuva [Lithuania Minor] in the 19–20 c. in the context of Lithuanian children’s folk songs. The subject of the research is considered to be children’s songs with notional lyrics in words and the melody. Lyrics and melodies of children’s song folklore of Mažoji Lietuva have very little exceptional and distinctive features. Distinctive features usually show up in song lyrics as words only characteristic of Prussian Lithuanian sub-dialects, place names, and names are inserted. Generalised characteristics of melodies do not prove the assumption that the melodics of children’s songs in Mažoji Lietuva is possibly archaic, it seems to be of pretty late period. Thematic groups of animal chanting and formula songs remained most abundantly, the group makes 85.7% of all children’s songs recorded in Mažoji Lietuva. Abundance and spread of lyrics may show their oldness. However, the features of melodics prove the fact that quite many songs about animals were created rather late according to written literature. All songs recorded in Mažoji Lietuva and nowadays treated as children’s song once were part of adult repertoire. There are no written examples, which could be defined as songs sung by children only. Missing or sparse genre groups, as well as calendar or work songs of Mažoji Lietuva, remained unknown or gone away from memory due to well known historical, political, confessional and other reasons.

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27414
Updated:
2018-12-17 12:45:50
Metrics:
Views: 123    Downloads: 22
Export: