Формирование московско - литовской границы в XV - начале XVI в.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Формирование московско - литовской границы в XV - начале XVI в
Alternative Title:
Formation of the Moscow-Lithuanian border in the XV and at the beginning of the XVI centuries
In the Journal:
Studia historica Europae orientalis. 2008, 1, p. 56-76, 291
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Maskvos - Lietuvos sienos; Maskvos valstybė (Maskvos Didžioji Kunigaikštystė; Muscovite state; Grand Duchy of Moscow); Sienos; Sutartys; Teritorija; Tėvonija.
EN
Borderline; Grand Duchy of Moscow; Patrimony; Territories; The Grand Duchy of Lithuania; The Moscow - Lithuanian border; Treaties.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama sienos tarp Maskvos kunigaikštystės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės formavimosi istorija nuo pat pirmųjų dviejų valstybių teritorinių kontaktų XIV amžiuje iki sąlyginai stabilios sienos susiformavimo XVI amžiaus pradžioje. Maskvos kunigaikštystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės siena susiformavo XV amžiuje, tiksliau, 1403–1408 metais, kai prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buvo prijungtos Viazmos, Smolensko ir kai kurios Okos aukštupio kunigaikštystės, buvusios betarpiškoje Maskvos kunigaikštystės kaimynystėje. Bet ir iki to laiko tarp šių dviejų valstybių, vykdžiusių aktyvią rusų žemių jungimo politiką, atsirasdavo teritorinių kontaktų. Tuo metu abiejų valstybių interesai susikirsdavo Rževsko žemėje ir kai kuriose Okos aukštupio teritorijose, buvo kovojama dėl įtakos abi valstybes skiriančioms Smolensko ir Briansko kunigaikštystėms. Dar XIV amžiaus viduryje tarp Maskvos kunigaikščių Semiono Ivanovičiaus, o vėliau Ivano Ivanovičiaus iš vienos pusės ir Lietuvos kunigaikščio Algirdo iš kitos pusės buvo sudarytas susitarimas, kurio pagrindinis turinys, matyt, buvo įtakos sferų rusų žemėse pasidalijimas. Sutarčių praktika buvo bandoma tęsti ir vėliau. 1522 metų paliaubų rezultatas buvo sienos tarp Maskvos kunigaikštystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nusistovėjimas, o 1537 metais, po to, kai Didysis Lietuvos Kunigaikštis susigrąžino Gomelį ir perdavė Maskvai Sebežą, siena tarp dviejų valstybių įgavo visiškai baigtinį vaizdą.

ENThe article describes the process of formation of the border between Grand Duchy of Lithuania and Grand Duchy of Moscow in the XV and at the beginning of the XVI centuries. The opportunities of reconstruction of the Moscow-Lithuanian border have broadened thanks to new methodology, allowing usage of many more sources. As a result, dynamics of the territorial variations of both states during more than a century was revealed and the borderline between them was defined with better accuracy. [text from author]

ISSN:
2079-1488
Related Publications:
  • Lietuvos Metrika. Knyga 3 (1440–1498); Užrašymų knyga 3 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 1998. 166 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 5 (1427–1506); Užrašymų knyga 5 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Egidijus Banionis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 403 p.
  • Меж Русью и Литвой : западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV-первой трети XVI в. / М.М. Кром. Мосвка : Археографический центр, 1995. 291 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40713
Updated:
2022-01-20 15:43:47
Metrics:
Views: 10
Export: