Bullying and harassment prevention in youth basketball teams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Bullying and harassment prevention in youth basketball teams
Alternative Title:
Priekabiavimo ir patyčių prevencija jaunių krepšinio komandose
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2017, vol. 16, no. 1 (40), p. 232-251
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Krepšinio komandos; Patyčios; Prevencija; Priekabiavimas; Rytų Europos šalys (Eastern Europe states); Smurtavimas; Sportas; Basketball teams; Bullying; Eastern Europe; Harassment; Lithuania; Prevention; Sport; Youth.
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Krepšinio komandos; Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Patyčios / Bullying; Prevencija / Prevention; Priekabiavimas; Smurtavimas.
EN
Basketball teams; Eastern Europe; Harassment; Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta nustatyti priekabiavimo ir patyčių paplitimą jaunių krepšinio komandose, puolimo veiksmų pobūdį bei naudojamas prevencijos ir pagalbos aukoms priemones. Straipsnyje siūlomos organizacinės ir individualios prevencijos priemonės, kurios apribotų priekabiavimo ir patyčių galimybes bei leistų laiku suteikti veiksmingą pagalbą kenčiantiems ir nukentėjusiems. Šiuo tyrimu taip pat siekiama išplėsti priekabiavimo ir patyčių tyrimų sferos analizę, įtraukiant į ją popamokinę sportinę paauglių veiklą bei potencialių sporto profesionalų rengimą, siekiant gilinti mokslines šios srities įžvalgas šioje. Tyrimui buvo pasirinktas kiekybinis metodas, panaudotas adaptuotas klausimynas, kuriame atskirtas priekabiavimas ir patyčios bei įvertinti praktikoje taikomi prevencijos metodai. Apklausos metu nustatyti tokie pagrindiniai akcentai: priekabiavimo ir patyčių paplitimas bei požymiai sporto komandose, negatyvios nuomonės formavimas ir sportinių užduočių pobūdis, komandos narių fizinė savijauta ir pasekmės. Dėmesys nukreiptas į pagalbą suteikusius asmenis ir prevencines priemones, naudotas mažinti priekabiavimą ir patyčias krepšinio komandose. Empirinio tyrimo metu gavus rezultatus apie tai, kaip priekabiavimas ir patyčios atsiskleidžia jaunių krepšinio komandose, suformuluotos išvados. Teigtina, kad egzistuojanti konfliktų sprendimo sistema nėra veiksmingąją taikant aukų puolimo prevencijai. Dėl pasirinkto mokslinių tyrimo metodo tyrimo rezultatai neišsamūs. Todėl panašaus pobūdžio tyrimus atliekant skirtingos kultūros šalyse, mokslininkams siūloma atlikti giluminius kokybinius tyrimus įvertinant kultūrinius skirtumus. Tyrimas originalus, kadangi analizuota paauglių popamokinė veikla priekabiavimo ir patyčių kontekste. Potencialūs krepšinio profesionalai ugdomi sporto komanduose po pamokų.Straipsnio rezultatai papildo esamą literatūrą patyčių ir priekabiavimo tarp 8-11 klasės vaikų tema ir suteikia popamokinės veiklos problemų sprendimo galimybių. [Iš leidinio]

ENThe work aims at identifying the extent of the incidence Iя Revision: April, 2015 0j- bullying and harassment; furthermore, it will help understand the 2nd Revision: February, 2016 offensive nature of the action and identify prevention measures for Accepted: August, 2016 helping victims in youth basketball teams. It suggests organisational and individual preventive measures to limit possible attack and can help the victims identify available assistance resources. In order to expand the scientific literature in this area, this study wishes to broaden the field of bullying and harassment research to include after-school teen-sports activities and potential professional athletes. Quantitative analysis method was selected using a developed questionnaire which distinguished bullying and harassment and evaluated prevention methods that were applied in practice. The developed questionnaire helped identify the following topics: bullying and harassment prevalence and characteristics in sports teams, formation of negative opinion and the nature of the sport tasks, physical well-being of team members and consequences. The paper provides empirical conclusions on how bullying and harassment affects youth basketball teams. It is argued that existing conflict management systems are not effectively exploited in the prevention of bullying and harassment. The article expands the literature on bullying and harassment at school age from 8Л to II'* grade and provides novel opportunities for problem solving in assessing after-school activities. Research limitations - for this investigation, conclusions may lack depth. To address this issue, we proposed to conduct in-depth qualitative studies and evaluation of similar efforts in samples of different ethnic and cultural background.The originality of the study will produce novel results on bullying and harassment in junior relations, the situation in extra-curricular activities - basketball teams, where future potential / professional players are developed, revealing the dynamics of relationship between team members, the role of coaches. This represents the lack of utilisation of proven methods in prevention of bullying and harassment for both teams as well as others. This investigation will address the lack of scientific research and create a more meaningful connection between teen sports, bullying and harassment issues. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82112
Updated:
2020-04-24 06:55:12
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: