Remigijaus Korvin Kosakovskio (1730-1780) laiškai Vilniaus universiteto bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Remigijaus Korvin Kosakovskio (1730-1780) laiškai Vilniaus universiteto bibliotekoje
Alternative Title:
Letters of Remigian Korwin Kossakowski (Remigijus Korvin Kosakovskis 1730-1780) in the Vilnius University Library
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Remigian Korwin Kossakowski; Laiškai; Vilniaus universiteto biblioteka; 18 amžius; Remigian Korwin Kossakowski; Letters; Vilnius University Library; 18th century.
Contents:
Pratarmė — Laiškai — Gyvenimas Lietuvoje — Misija Paryžiuje — Įdomybės — Kalba ir stilius — Apibendrinimas.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Laiškai / Letters.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma apie nepagrįstai primirštą asmenį, daug nusipelniusį Vilniaus universitetui, tačiau iki šiol neminėtą jo istorijoje. Be kitų nuveiktų darbų, jis daug pagelbėjo Vilniaus astronomams, vykusiems į Paryžių ir Londoną. Remigijus Korvinas-Kossakovskis (1730-1780), buvęs jėzuitas, gabus pamokslininkas, retorikos ir kitų dalykų dėstytojas Vilniaus akademijoje, paskirtas Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Nacionalinės edukacijos komisijos atstovu nuo 1774 m. gyveno Paryžiuje. Iš ten parašė daug laiškų į Vilnių (tikėtina, kad ir į Varšuvą). Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje saugomi jo laiškai astronomams Martynui Počobutui ir Andriui Streckiui (1737-1797) daugiausia skirti Streckio 1778 m. mokslinei kelionei į Paryžių ir Londoną bei Počobuto išrinkimo Karališkosios Paryžiaus mokslų akademijos nariu aplinkybėms. Laiškuose dažni literatūros žanrą gavendą primenantys nukrypimai atskleidžia daug XVIII a. antrosios pusės kasdienio gyvenimo detalių, autoriaus politines ir ideologines pažiūras, jo Abiejų Tautų Respublikos ilgesį ir nepaprastą gebėjimą perteikti savo jausmus. Laiškų stilius rodo, kad juos rašė išsilavinęs, kritiškumu apdovanotas žmogus, kuriam būdingas pasaulio smalsumas ir iškalba, o jų turinys nušviečia mažai žinomą Vilniaus, Varšuvos ir Paryžiaus mokslo ryšių epizodą. [Iš leidinio]

ENIn this article it is aimed to tell about a person, which was unduly forgotten in the history of the Vilnius University, though among his other activities, he did a lot to support and help the astronomers, coming to Paris and London from Vilnius. A former jesuit, talented preacher, professor of Rhetorics and other disciplines in Vilnius academy, Remigian Korwin Kossakowski (1730-1780) wrote a lot of letters to Vilnius (and perhaps to Warsaw too), from 1774 on, while working in Paris as the representative of the National Comission of Education of the Commonwealth of Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania. The letters which are kept in Vilnius university library, mainly addressed to the astronomers Marcin Poczobut and Andrzej Strzecki (1737-1797) are mainly connected with the scientific journey of Strzecki in 1778 to Paris and London and the circumstances of election of Poczobut as a member of the Royal Academy of Sciences in Paris. Letters are filled with digressions, reminding of gawenda literary genre, providing the researcher with data on the details of everyday life in the second half of XVIII century, political and ideological views of the addressee, his nostalgy for the Grand Duchy and Poland and his exceptional gift of expressing his feelings. The style of these letters show us that the human who wrote them was well educated, highly critical, curious and well-spoken, and the contents testify the not so well known side of the history of science relations between Vilnius, Warsaw and Paris. [From the publication]

DOI:
10.15388/PZOP.2020.3
ISBN:
9786090705803
ISSN:
2669-0535
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93011
Updated:
2022-01-28 13:26:16
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: