Vardadienis ir gimtadienis aukštaičių kultūroje : kartografinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vardadienis ir gimtadienis aukštaičių kultūroje: kartografinis tyrimas
Alternative Title:
Name days and birthdays in the culture of Aukštaičiai (Highlanders): cartographic investigation
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2008, [T.] 1, p. 21-27
Keywords:
LT
Aukštaitija; Gimimo diena; Gimtadienis; Jaunimas; Kartografija; Kartografinis tyrimas; Kultūra; Lietuva; Vardadienis; Vardo diena.
EN
Aukštaitija; Birthday; Cartographic research; Cartography; Culture; Lithuania; Name day; Youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, siekiant atskleisti kartografinio metodo privalumus ir trūkumus, gvildenama Aukštaitijos kaimų ir miestelių jaunimo vardadienio ir gimtadienio šventimo papročių tarpusavio sąveika ir kaita XIX a. pabaigoje - XXI a. pradžioje, išryškinant kintančią šių realijų socialinę reikšmę, ypatingą dėmesį sukoncentruojant į tarpukario ir XXI a. pradžios realijas.Tikslas: Patikrinti kartografinės analizės teikiamas galimybes, atskleidžiant vardadienio ir gimtadienio papročių raišką XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje Aukštaitijos etnografiniame regione. Uždaviniai: Atlikti autoriaus 1988-1996 metais atliktų tarpukario ir 2002-2004 metais - XXI a. pradžios realijų kartografinę lyginamąją analizę, pasitelkiant XIX a. pabaigos - XX a. pradžios padėtį nusakančius šaltinius ir sovietmečio padėtį atskleidžiančius tyrinėjimus. Duomenys: autoriaus 1988-1996 metais atliktų tarpukario ir 2002-2004 metais - XXI a. pradžios realijų lauko tyrimų duomenys, kitų autorių publikuoti tyrimai ir šaltiniai. Metodai: Lyginamoji kartografinė analizė.Rezultatai: Kartografinė vardadienio ir gimtadienio papročių analizė leidžia teigti, kad kartografinis tyrimas gali atskleisti tiršto aprašymo būdu nefiksuojamus kultūros dinamikos aspektus. Kaimo kultūroje vardadienis niekada neapėmė visų socialinių sluoksnių, amžiaus grupių, apeigomis ir pobūviu dažnai tebuvo pažymimi tik populiariausi krikščioniški vardai. Daugelį vardadienio apeiginių elementų perėmusi gimtadienio šventė dalyje vietovių pradėjo formuotis dar tarpukariu ir šiuo metu (jaunimo) yra švenčiama visuotinai. [Iš leidinio]

ENThe article treats the reciprocity of name day and birthday customs of Aukštaitija region and its changes in the end of the 19th century and the beginning of the 21st century in order to show the merits and demerits of the cartographic method. The main sources of the investigation are two expeditions. The first was carried out in 1988-1996. 73 senior respondents (born in 1900-1925) answered the questions of the ethnographic questionnaire "Customs of intercommunication among young people" concerning the interwar period. The second investigation was carried out in 2002-2004. 83 young respondents answered the questions of the questionnaire "Teenager and youth communities and their interrelations: ethnic, subcultural and local aspects concerning the customs of the beginning of the 21st century". The investigations were carried out in the ethnographic Aukštaitija region and in both of them the respondents had to answer about the birthday and name day celebrations in their young days. Investigations of other authors and other sources were also used. According to the data of the sources considering the customs of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century the name day at least among young people was celebrated on a larger or smaller scale in whole Aukštaitija. However that is at variance with cartographic investigations of later period. They showed that during the interwar period in some places the name days and birthdays were not remembered at all. And in some places those days were celebrated according to the same scenario.The name day remained "the young people celebration" often celebrated only in summer so only some of the most popular names were remembered. The name day became celebrated as "the grown-up day" only in the Soviet times. Later in both groups the birthdays started gradually to predominate. Recently young people have started to celebrate only their birthdays. It conveys the feeling of person’s identity and forms social relations of their peers. So the name day was never widely celebrated, did not include all social layers, age groups, only the most popular names were marked by parties and ceremonies. Having analyzed the customs of Aukštaičiai name days and birthdays it can be maintained that the cartographic investigation can show the aspects of cultural dynamics that are not fixed by dense description. Carrying out investigations in a narrow locality there is a risk that there will be reflected only the local culture of that place. The cartography of cultural phenomena can show the places where the investigations of long duration could be carried out. [From the publication]

ISSN:
2029-0101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25759
Updated:
2018-12-17 12:22:05
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: