XIX amžiaus Lietuvos grafika = Lithuanian graphic art in the 19th century

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX amžiaus Lietuvos grafika =: Lithuanian graphic art in the 19th century
Alternative Title:
Lithuanian graphic art in the 19th century
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.
Pages:
269 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Braižyba; Dailininkai; Dailininkų kūriniai; Grafika; Grafikos istorija; Lietuvos dailės istorija; Lietuvos grafikai; Lietuvos kultūros istorija; Lietuvos meno istorija; Spaustuvės; 19 amžius; 19th Century; Artists; Chiselling; Engraving; Graphics; Graphics history; Lithuanian art history; Lithuanian cultural history; Lithuanian graphic masters; Printery.
Contents:
Pratarmė — XVIII a. pabaigos-ХІХ a. pradžios Lietuvos grafika — Vilniaus universiteto Raižybos katedros veikla — Vilniaus universiteto Raižybos katedros dėstytojų ir auklėtinių kūryba — Pirmųjų Lietuvos litografijų veikla — Vilniaus universiteto litografija — Juozapo Ozemblovskio litografija — Antano Kliukovskio litografija — Vincentas Smakauskas - grafikas — Jono Kazimiero Vilčinskio Vilniaus albumas ir kiti leidiniai — Lietuvos grafikos raida XIX a. antrojoje pusėje — XIX amžiaus Lietuvos grafika. Reziumė — Lithuanian Graphic Art in the 19th Century. Summary — Illustrations — Grafika Litewska XIX wieku. Resume — Spis ilustracji — Asmenvardžių rodyklė — Santrumpos / Abbreviations / Skróty.
Keywords:
LT
Braižyba; dailės istorija; Dailininkai; Dailininkų kūriniai; Grafika; grafikai; Grafikos istorija; meno istorija; Spaustuvės; Kultūros istorija / Cultural history.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje grafika XIX a. buvo populiari dailės šaka. Vyravo lakštinė grafika (estampas), ypač portreto ir peizažo žanrai. Grafikos profesionalus knygoms apipavidalinti ir iliustruoti rengė Vilniaus universitetas. Jo uždarymas ir caro administracijos represijos (spaudos draudimas) po 1863 metų sukilimo šios dailės šakos raidai padarė milžinišką žalą. Kritikos dėmesį grafika atkreipė jau pirmose Vilniaus universiteto dailės parodose 1820 ir 1822 metais. Parodos vyko ir vėliau, iki Universiteto uždarymo, tačiau jas Lietuvos spauda kažkodėl nutylėdavo. Nors XIX amžiuje grafika mažai tyrinėta, tačiau Lietuvoje jos rinkimas, kolekcionavimas buvo paplitęs. Vertingą Vakarų Europos lakštinės grafikos ir Lietuvos dailininkų vario raižinių lentų kolekciją turėjo Vilniaus universiteto Raižybos katedros Raižinių kabinetas ir 1855 m. Eustachijaus Tiškevičiaus Vilniuje įkurtas (atidarytas 1856) Senienų muziejus. Dailėtyrininko Vlado Gasiūno monografijoje išsamiai aprašomi XVIII a. pabaigos – ХІХ a. pradžios grafikų darbai, to meto visuomeninė ir politinė padėtis, detaliau išnagrinėta Vilniaus universiteto Braižybos katedros įvairiapusė veikla, įvardijami pirmųjų Lietuvoje spaustuvių (Vilniaus universiteto, J. Ozemblovskio, A. Kliukovskio ir kt.) darbai, apibūdinama iškiliausių dailininkų ir leidėjų (V. Smakausko, J. K. Vilčinskio) kūryba, paminimi visi mažiau ar daugiau nuveikę aprašomojo meto dailininkai, jų mokiniai. Pateikiama 114 grafikos pavyzdžių.

ENGraphics was a popular branch of art in Lithuania in the 19th century. Printmaking, especially portraits and landscapes, prevailed. Professionals of graphics aimed at illustrating books were trained at Vilnius University. The development of this branch of art was heavily damaged after the closure of Vilnius University and tsar repressions (the press ban) in 1863. Critics’ attention to graphics was drawn during first art exhibitions in 1820 and 1822 organised in Vilnius University. There were further exhibitions before the closure of University; however, they were not mentioned by Lithuanian press. Although graphics was barely studied in the 19th century, collecting graphic works was popular in Lithuania. A valuable collection of western european graphics and copper embossed plates by Lithuanian artists was situated in the Room of Carving of the Faculty of Carving of Vilnius University and the Museum of Antiquities established by Eustachy Tyszkiewicz in 1855. The museum was opened in 1856. The monograph by an art researcher Vladas Gasiūnas thoroughly discusses graphical works of the period from the end of the 18th century to the beginning of the 19th century, analyses activities of the Department of Carving of Vilnius University, defines the works of the first publishing houses in Lithuania (Vilnius University, Juozef Oziębłowski, etc.), describes the works of the most prominent artists and publishers, and mentions all artists and their students of the period described in the monograph. The monograph contains 114 examples of graphic works.

ISBN:
9785420016275
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21202
Updated:
2020-11-27 18:26:23
Metrics:
Views: 37
Export: