Organizacijos išteklių įveiklinimo siekiant konkurencinio pranašumo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos išteklių įveiklinimo siekiant konkurencinio pranašumo modelis: disertacija
Alternative Title:
The Model of Employment of Organizational Resources to Achieve Competitive Advantage
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
160 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Model of leveraging organizational resources to achieve competetitive advantage Kaunas : Technologija, 2006 34 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama organizacijos išteklių įveiklinimo siekiant konkurencinio pranašumo mokslinė problema. Analizuojamas organizacijos išteklių teorijos vystymasis, pabrėžiant skirtingų strateginio valdymo koncepcijų įtaką teorijos genezei, kas leido pagrįsti organizacijos išteklių tipus, išliekamojo konkurencinio pranašumo šaltinius bei strateginių organizacijos išteklių savybes. Tiriant organizacijos išteklių ir konkurencinio pranašumo sąsają naujai konceptualizuojama organizacijos išteklių įveiklinimo samprata. Teoriškai argumentavus organizacijos išteklių įveiklinimo vaidmenį modernių vadybos paradigmų kontekste, išskiriamos pagrindinės išteklių įveiklinimo proceso sąlygos. Pagrindus organizacijos išteklių įveiklinimo proceso veiklas bei prielaidas, pateikiamas organizacijos išteklių įveiklinimo siekiant konkurencinio pranašumo modelis. Remiantis teoriniu modeliu parengtas metodologiškai pagrįstas modelio adaptavimo organizacijose tyrimo instrumentas, įgalinantis įvertinti organizacijos išteklių įveiklinimo veiklų bei prielaidų raišką organizacijoje. Disertacijoje pateikiami empiriniai modelio pritaikomumo Lietuvos organizacijose tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad organizacijos išteklių įveiklinimo siekiant konkurencinio pranašumo modelis gali būti sėkmingai adaptuotas organizacijose. [Iš leidinio]

ENThe dissertation analyzes employment of organizational resources to achieve competitive advantage. It analyzes the development of the theory of organizational resources underlining the influence of different strategic management concepts, which allows explaining different types of organizational resources, sources of sustainable competitive advantage, and characteristics of strategic organizational resources. The analysis of the relationship between organizational resources and competitive advantage includes a new definition of the concept of employment of organizational resources. The theoretical reasoning behind the role of employment of organizational resources in the context of modern management paradigms allows identifying the main preconditions for the resource employment process. After explaining the activities of and preconditions for a resource employment process, the work describes the model of resource employment to achieve competitive advantage. The theoretical model was used to prepare a methodology-based analytical instrument for model adaptation in organizations that allows evaluating the activities of and preconditions for resource employment in an organization. The dissertation includes empirical research on model application in Lithuanian organizations. The findings showed that the model of resource employment to achieve competitive advantage could be successfully adapted to such organizations.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9354
Updated:
2022-02-07 20:08:56
Metrics:
Views: 12
Export: