Trumpalaikio į sprendimus sutelkto konsultavimo veiksmingumas sprendžiant paauglių psichologines problemas mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trumpalaikio į sprendimus sutelkto konsultavimo veiksmingumas sprendžiant paauglių psichologines problemas mokykloje
Alternative Title:
Effectivness of brief counselling solving the adolescents psychological problems in school
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2007, Nr. 18, p. 28-33
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama įvertinti paauglių trumpalaikio į sprendimus sutelkto konsultavimo veiksmingumą. Moksleiviams buvo taikoma į sprendimus sutelktų trijų intervencinių sesijų metodika, apibūdinta P. De Jongo ir I. Berg‘o bei S. De Shazerio. Pirmiausiai, 178-iems 16-18 metų moksleiviams taikytas pusiau standartizuoto interviu metodas. Remiantis faktorine analize, sudarytos keturios probleminio elgesio skalės. 27 moksleiviai buvo konsultuoti, tuo tarpu kiti moksleiviai paskirstyti į dvi grupes palyginimui. Pokyčiai vertinti naudojant dešimties taškų progreso vertinimo skalę ir pakartojant interviu. Gauti rezultatai patvirtina, kad trumpalaikis į sprendimus sutelktas konsultavimo modelis yra veiksmingas sprendžiant paauglių psichologines problemas. Be to, trumpalaikio į sprendimus sutelkto konsultavimo modelis teigiamai paveikia problemišką paauglio elgesį įvairiose psichosocialinėse srityse, nors paauglys konsultuojasi dėl vienos problemos. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Paauglystė; Trumpalaikis konsultavimas; Adolescence; Brief counccling; Brief counceling.

ENThe aim of the exploration is to evaluate effectiveness of solution focused brief counselling of schoolchildren. Solution-focused three interventional sessions with a client were conducted using methodology described by De Jong & Berg, De Shazer. Initial semi-standardized interview was held with 178 schoolchildren aged from 16 to 18 years. By factorization of interview items, four areas of problematic behaviour were identified. 27 students were consulted while the others constituted two groups for comparison. The changes were evaluated by using ten point progress evaluation scale and by repeating the interview. The data confirmed that counselling of students in school setting based on solution-focused approach is an efficient method improving the students capacity' for solutions. It appeared that significant improvement happened not only in the main area of consultation, but also in related areas of problematic behaviour. [From the publication]

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40009
Updated:
2018-12-17 12:09:06
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: