The Outcome of solution-focused brief therapy for adolescents in foster care and health care institutions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Outcome of solution-focused brief therapy for adolescents in foster care and health care institutions
In the Journal:
Baltic journal of psychology. 2005, vol. 6, no. 2, p. 5-14
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu [...] vis daugiau dėmesio susilaukia Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija (toliau SSTT), kurioje pokyčių žmogaus gyvenime siekiama [...] sprendimų kūrimo būdu. Nors praktikai ir mokslininkai dažnai pabrėžia būtinybę empiriškai patvirtinti taikomų psichologinės pagalbos metodų efektyvumą, trūksta tyrimų, nagrinėjančių SSTT efektyvumą paauglių grupėje. Be to, lieka neaišku, ar SSTT vienodai efektyvi dirbant su skirtingomis paauglių (pvz., globojamų, sveikatos sutrikimų turinčių) grupėmis. Šio tyrimo tikslas – nustatyti ir palyginti SSTT efektyvumą vaikų globos įstaigose gyvenančių ir sveikatos sutrikimų turinčių paauglių grupėse. Tyrime dalyvavo 81 paauglys, 44 iš jų gyveno vaikų globos namuose, o 37 buvo gydomi sveikatos priežiūros įstaigose. Kontrolinė grupė (N = 52) buvo atrinkta iš tų pačių populiacijų paauglių, nedalyvavusių poveikyje. SSTT efektyvumui nustatyti naudotos dvi grupės autorių sudarytų metodų – terapijoje sprendžiamų problemų sunkumo [...] ir psichologinio-socialinio funkcionavimo [...] kitimui vertinti. Rezultatai parodė, kad SSTT metu eksperimentinėje grupėje sprendžiamų problemų sunkumas statistiškai reikšmingai sumažėjo, o teigiamų psichologinio-socialinio funkcionavimo pokyčių visose matuotose srityse buvo daugiau nei kontrolinėje grupėje. Vaikų globos įstaigose gyvenančių ir sveikatos priežiūros įstaigose gydomų paauglių rezultatų palyginimas parodė, kad pagal visus rodiklius SSTT efektyvumas šiose grupėse nesiskyrė, išskyrus tai, kad globos įstaigų auklėtiniai SSTT metu pasiektą problemos sprendimo progresą įvertino kaip didesnį. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Terapija.

ENIn the literature there is a lack of well – designed research on the effectiveness of Solution – focused brief therapy (SFBT) for adolescents having social or health difficulties. Besides, it remains unclear, whether the effectiveness of SFBT is similar across different subgroups of adolescents (e. g. foster care, clinical, general population etc.). The aim of the present study was to evaluate and compare the effectiveness of SFBT for adolescents in foster care and health care settings. The treatment manual, standardized and subjective measures, as well as comparison group were used. The treatment group consisted of 81 adolescents, 44 of them were from foster care and 37 from health care settings. The comparison group (N = 52) was selected from the same two populations. The effectiveness of SFBT for adolescents was demonstrated by all employed measures. The comparison of adolescents from foster care and health care institutions showed no differences in most of the outcome measures with the exception of higher scores on the subjective client’s evaluation of therapeutic progress in foster care setting. [From the publication]

ISSN:
1407-768X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/427
Updated:
2022-03-27 14:23:54
Metrics:
Views: 32
Export: