1255 m. Sėlos dovanojimo aktas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1255 m. Sėlos dovanojimo aktas
Alternative Title:
  • 1255 Sėla Transfer Act
  • 1255 Sėla donation act
In the Journal:
Lietuvos dailės muziejaus metraštis [LDM metraštis]. 2005, t. 6, p. 22-34
Keywords:
LT
Bažnyčia / Church; Diplomatija / Diplomacy; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos karalystė; Livonija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio įvade pateikiama Mindaugo dovanojimo Livonijos ordinui akto išorinė kritika (apibūdinama paleografija ir sfragistika), nusakomi transkripcijos principai. Teksto publikacija sutikrinta su ankstesniais leidimais ir nauja faksimile (savo ruožtu tai buvo patikrinta, atvežus aktą į ekspoziciją Lietuvoje). Priede Nr 1 išanalizuotas akto formuliaras. Palyginimui pridėti Vokiečių ordinui suteikiamos žemėvaldos aktai (Nr 2 – 1230 m. Krušvicos aktas, Nr 3 – 1214 m. patronato Visbadeno bažnyčiai aktas, Nr 4 – 1231 m. Herborno bažnyčios perleidimo aktas, Nr 5 – 1261 m. Saremos ir Vyko perleidimo aktas, Nr 6 – Jarvės perleidimo aktas). Jie padeda išryškinti Mindaugo akto savumus. Priedo Nr 7 (Mindaugo prašymo popiežiui patvirtinti jo dovanojimą) tekste išskirtos sutampančios su dovanojimu vietos. Priede Nr 8 transkribuojamas 1255 m. Sėlos dovanojimo akto dorsalinis užrašas, susijęs su jo nuvežimu 1422 m. į Prūsiją ir minintis Livonijos magistrą Zigfridą Landerį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Popiežiai; Livonijos ordinas; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Kanceliarija; Bažnyčia; Diplomatika; Sėlos dovanojimo aktas; Original; Donation; Livonian Order.

ENThe introduction to the article provides external criticism about Mindaugas’ act on donations to the Livonian Order (defines palaeography and sphragistics) and describes transcription principles. The text is compared with earlier publications and a new facsimile (it was checked when the act was exhibited in Lithuania). Annex No. 1 analyses the logbook of the act. For the purpose of comparison, it includes acts on granting title to lands to the German Order (No. 2 – the 1230 Kruschwitz Act, No. 3 – the 1214 Wiesbaden Church Patronage Act, No. 4 – the 1231 Herborn Church Transfer Act, No. 5 – the 1261 Saaremaa and Wiek Transfer Act, No. 6 – the Jarve Transfer Act). They reveal the peculiarities of Mindaugas’ act. Annex No. 7 (Mindaugas' letter to the Pope asking to approve his donations) highlights places related to the donations. Annex No. 8 transcribes a dorsal inscription on the 1255 Sėla Transfer Act related to its transportation to Prussia in 1422 and mentioning Siegfried Lander, Master of the Livonian Order.

ISSN:
1648-6706
Related Publications:
  • Dėl Šeimyniškėlių "Vorutos" ir Latavos dvaro / Edvardas Gudavičius, Gediminas Lesmaitis. Kultūros barai. 2000, Nr. 8-9, p. 74-78. 2000, Nr. 10, p. 76-80.
  • Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose : Lietuvos tūkstantmečio programos parodos katalogas, Taikomosios dailės muziejus, Vilnius, 2009 m. liepos 5 - spalio 4 d. / [sudarytojai Alfonsas Tamulynas, Birutė Verbiejūtė]. Vilnius : Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ; 2009. 292 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1672
Updated:
2018-12-20 23:04:59
Metrics:
Views: 55    Downloads: 18
Export: