1009 metai : šv. Brunono Kverfurtiečio misija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
1009 metai : šv. Brunono Kverfurtiečio misija
Alternative Title:
  • The Year 1009: The Mission of Saint Bruno of Querfurt
  • A. D. 1009: missio S. Brunonis Querfordensis
Editors:
Leonavičiūtė, Inga, sudarymas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2006.
Pages:
287 p
Keywords:
LT
Prūsija (Prussia); Dvasininkija / Clergy; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Prūsai / Prussians; Senieji tikėjimai / Old religion; Vienuolijos / Monasteries; Kijevo Rusia; Šventoji Romos imperija.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTIlgą laiką apie 1009 m. žinojome tik tiek, kad tuomet Kvedlinburgo analuose, rašant apie šv. Brunono mirtį, pirmąkart buvo paminėta Lietuva. Šiandien šis įvykis siejamas ne tik su pirmuoju paminėjimu – Lietuvoje lokalizuojama pati šv. Brunono mirtis, įvertinami kiti šv. Brunono misijos šaltiniai, iš jų rekonstruojama to laikotarpio senosios Lietuvos visuomenė. Šiam įvykiui ir su juo susijusiai problematikai skirta keturių dalių knyga. Prof. E. Gudavičiaus studijoje „Brunonas Kverfurtietis ir Lietuva” (I dalis) rašoma apie šv. Brunoną ir jo paskutinės misijos sąsajas su Lietuva, moksliškai pagrįstas šv. Brunono nužudymo Lietuvoje faktas. Taip Brunono ciklo šaltiniai tampa XI a. Lietuvos istorijos šaltiniais. Antrąją knygos dalį sudaro mokslinė šv. Brunono gyvenimo šaltinių publikacija (26 šaltiniai originalo kalba ir jų vertimas į lietuvių kalbą). Pirmąkart istoriografijoje surinkti ir viename leidinyje publikuojami šv. Brunono misiją aprašę ar fiksavę šaltiniai sugrupuoti į 4 versijas – saksų, bavarų, italų ir akvitanų. Trečioji dalis – I. Leonavičiūtės šaltiniotyrinis tekstas „Šv. Brunono Kverfurtiečio ciklo šaltiniai” ne tik apibendrina šaltinių kompleksą – jame nagrinėjamas neišlikusių šaltinių klausimas. Knygos pabaigoje pateikiama bibliografija, kuri suskirstyta į dvi dalis – bendrieji šv. Brunono gyvenimą ir mirtį nagrinėjantis veikalai bei specialioji bibliografija (atskiriems šaltiniams skirtos šaltiniotyrinės publikacijos). Sudarytas rankraščių saugojimo vietų sąrašas. Knygos iliustracijos su komentarais paaiškina ir papildo tekstuose pateikiamą informaciją. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Krikščionybė; Misijos; Prūsai; Romos imperija; Galija; Germanija; Imperatoriai; Šaltiniai; Vienuoliai; Pagonys; Arkivyskupai; Vokietija (Germany); Italija (Italy).

ENFor along time we knew about 1009 that it was the first time when Lithuania was mentioned in Quedlinburg Annals describing the death of Saint Bruno. Today this event is related not only to the first mentioning of Lithuania; appraisal is given to sources telling about the Mission of Saint Bruno helping reconstruct the society of old Lithuanian. The book consisting of four parts is designated to this event and issues related thereof. The study of Prof. E. Gudavičius called „Bruno of Querfurt and Lithuania” (Part I) tells about Saint Bruno and his last mission in Lithuania; the fact of killing Saint Bruno in Lithuania is given scientific proof. The sources on Saint Bruno become sources of history of Lithuania in the 11th century. The second part of the book contains a scientific publication of sources on the life of Saint Bruno (26 sources in original language and translation into Lithuanian). For the first time in historiography sources describing the Mission of Saint Bruno of Querfurt are collected and published in a single publication. The sources are grouped according to 4 interpretation versions: Saxon, Bavarian, Italian and Aquitanian. The third part is a source study text by I. Leonavičiūtė “Sources of the cycle on Saint Bruno of Querfurt”. This part not only summarizes all the sources, it studies the issue of the lost sources. At the end of the book a bibliography is provided divided into two parts: general texts on the life and death of Saint Bruno and specialized bibliography (source studies on separate sources). A list of locations of manuscripts is composed. Pictures with comments presented in the book explain and complement the textual information.

ISBN:
9955656220
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4034
Updated:
2014-07-16 21:01:45
Metrics:
Views: 91    Downloads: 3
Export: